کاتالوگ

داستان موفقیت

لیست دسته بندی ها

برگزیده داستان موفقیت

داستان همکاری کسرا با کمیته امداد امام خمینی

داستان همکاری کسرا با کمیته امداد امام خمینی

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

داستان موفقیت دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

همکاری بیمارستان خانواده و شرکت مهندسی کسرا

داستان موفقیت بیمارستان تخصصی خانواده

Abbas-Nazeran-Hospital

داستان موفقیت بیمارستان عباس ناظران

Iranian-Dairy-Industries

داستان موفقیت شرکت صنایع شیر ایران(پگاه)

the-success-story-of-chadormelo-industrial-and-mining-company1

داستان موفقیت شرکت صنعتی و معدنی چادرملو

بیمارستان بهمن

داستان موفقیت بیمارستان بهمن

شهرداری اصفهان

داستان موفقیت سازمان شهرداری اصفهان

داستان همکاری کسرا با کمیته امداد امام خمینی
بدون نظر

داستان همکاری کسرا با کمیته امداد امام خمینی

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
بدون نظر

داستان موفقیت دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

همکاری بیمارستان خانواده و شرکت مهندسی کسرا
بدون نظر

داستان موفقیت بیمارستان تخصصی خانواده

Abbas Nazeran Hospital
بدون نظر

داستان موفقیت بیمارستان عباس ناظران

Iranian Dairy Industries 1
بدون نظر

داستان موفقیت شرکت صنایع شیر ایران(پگاه)

the success story of chadormelo industrial and mining company1 1
1 نظر

داستان موفقیت شرکت صنعتی و معدنی چادرملو

بیمارستان بهمن
بدون نظر

داستان موفقیت بیمارستان بهمن

شهرداری اصفهان
بدون نظر

داستان موفقیت سازمان شهرداری اصفهان