پشتیبانی کسرا؛ کسرا رفیق نیمه راه نیست...

صدای مشتری کسرا

صدای مشتری کسرا

صدای مشتری کسرا راهی است برای شنیدن نظرات شما...

شرکت مهندسی کسرا ارزشمندترین سرمایه خود را مشتریان وفادار و همراه دانسته و جلب رضایت ایشان را هدف نهایی کلیه سیاست گذاری های بلند مدت خود میداند. در همین راستا واحد صدای مشتری با هدف ایجاد بستر ارتباطی در دسترس جهت بیان انتقادات، پیشنهادها و نظرات مشتریان محترم راه اندازی شده و وظایف ذیل را بر عهده دارد:

  • ثبت و پیگیری نقطه نظرات مشتریان از نحوه ارائه خدمت توسط واحدهای مختلف سازمانی
  • بازتاب پاسخ واحدهای سازمانی به شکایات مشتریان در موارد لازم
  • ایجاد امکان ارتباط مشتریان با مسئولان پاسخگویی در شرکت
  • نظارت بر کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان مطابق با سطح خدمات توافق شده (SLA)
  • پایش میزان رضایت مشتریان از خدمات شرکت با برگزاری نظر سنجی های دوره ای و موقعیتی
  • طراحی و اجرای برنامه های افزایش رضایتمندی مشتریان

در حال حاضر ارتباط با واحد صدای مشتری از راههای زیر امکان پذیر است :

  • گفتگوی تلفنی :  شرکت کسرا  داخلی 4 در اوقات اداری (شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 17 بجز ایام تعطیل)
  • ارسال پیام صوتی : شرکت کسرا داخلی 4 در کلیه اوقات شبانه روز
  • چت از طریق پرتال شرکت کسرا به آدرس :
  • ارسال رایانامه به آدرس Voc@KasraCo.IR
صدای مشتریان کسرا؛ راهـــی بـــــرای شنیدن نظرات شمـــــا...

مراحل پاسخ گویی صدای مشتری کسرا

اعلام درخواست

در اولین مرحله مشتری انتقاد، پیشنهاد و یا درخواست خود را از طریق یکی از راههای ارتباطی به واحد صدای مشتری اعلام مینماید.

ثبت تیکت

بر اساس درخواست مطرح شده، یک تیکت در سامانه CRM شرکت ثبت شده و جهت اقدام لازم برای واحد مربوطه ارسال می گردد. (برای حفظ سوابق این تیکت در پرونده مشتری ثبت می گردد)

بررسی و اقدام لازم

پیرو دریافت تیکت صدای مشتری، واحد مجری اقدامات مورد نیاز را انجام داده و پس از ثبت نتیجه تیکت را به واحد صدای مشتری ارجاع مینماید.

نتیجه گیری و جمع بندی

با توجه به شرح ثبت شده در تیکت، واحد صدای مشتری موثر بودن اقدامات انجام شده را بررسی  و در صورت لزوم ضمن تماس با مشتری از جلب رضایت او اطمینان حاصل و پس از امتیازدهی به تیکت آن را غیر فعال می نماید. 

فرم ثبت انتقادات و پیشنهادها