آموزش صفحه کارتخوان سیستم تغذیه کسرا

آموزش نرم افزار حضور و غیاب کسرا.

 

معمولا در رستوران ها برای شناسایی افراد و تحویل غذا به آنها از کارتخوان استفاده می شود. که در آموزش صفحه کارتخوان سیستم تغذیه کسرا به آن می پردازیم. این شناسایی می تواند از طریق ثبت اثر انگشت، ثبت کارت یا تشخیص چهره صورت گیرد. بعد از شناسایی افراد برای او یک ژتون غذا چاپ می شود یا توسط قابلیت مانیتورینگ در سیستم تغذیه کسرا، مشخصات فرد شناسایی شده را بر روی مانیتور نمایش می دهد. سپس شخص می تواند غذای رزرو شده را تحویل بگیرد. در سیستم تغذیه کسرا توسط صفحه «کارتخوان ها» می توانید اطلاعات دستگاه های کارتخوانی که در سازمان وجود دارد را در اتوماسیون سیستم تغذیه کسرا ثبت کنید. 

در ویدیو آموزش صفحه کارتخوان سیستم تغذیه کسرا یاد میگیریم که:

  • چگونه یک کارتخوان جدید در سیستم تعریف کنیم؟
  • چگونه بین رستوران و کارتخوان و پرینتر ارتباط برقرار کنید؟
  • آیا یک کارتخوان می تواند در بازه زمانی متفاوت در چند رستوران وجود داشته باشد؟
  • آیا یک رستوران می تواند در یک بازه زمانی از چندین کارتخوان استفاده کند؟
  • به چه دلیل نام چاپگر در سیستم تغذیه کسرا حائز اهمیت است؟

آموزش صفحه «کارتخوان ها» در سیستم تغذیه کسرا :

مسیر دسترسی به صفحه  کارتخوان ها از منو اصلی/ سامانه تغذیه/ پیکربندی/ کارتخوان ها است.

مسیر دسترسی به صفحه  کارتخوان ها در آموزش صفحه کارتخوان سیستم تغذیه کسرا

مسیر دسترسی به صفحه  کارتخوان ها

پس از انتخاب «کارتخوان ها» صفحه زیر را مشاهده می کنید.

مشاهده صفحه کارتخوان ها

مشاهده صفحه کارتخوان ها

برای تعریف یک کارتخوان جدید گزینه «ایجاد» را انتخاب کرده و اطلاعات مورد نیاز را در این تب وارد می کنید.

تعریف یک کارتخوان جدید

تعریف یک کارتخوان جدید

در تب نمایش داده شده، برای ایجاد کارتخوان در قسمت «شماره کارتخوان» باید آی دی کارتخوان مورد نظر که بر روی دستگاه درج شده است یا شماره کارتخوان بر روی نرم افزار مرتبط را وارد کنید.

نحوه ایجاد کارتخوان در آموزش صفحه کارتخوان سیستم تغذیه کسرا

نحوه ایجاد کارتخوان در آموزش صفحه کارتخوان سیستم تغذیه کسرا

قسمت دیگر در این تب «نام کارتخوان» است که می توانید یک نام دلخواه برای آن وارد کنید.

انتخاب نام دلخواه برای کارتخوان

انتخاب نام دلخواه کارتخوان

گزینه های دیگر «دارای ui» و «آفلاین» برای مصارف خاص هستند و آن ها را در چک باکس انتخاب نکنید.

انتخاب گزینه های «دارای ui» و «آفلاین»

انتخاب گزینه های «دارای ui» و «آفلاین»

در قسمت «نام چاپگر» باید نام چاپگر مرتبط با این کارتخوان که به صورت معمول کارتخوان و چاپگر در یک رستوران قرار دارند را وارد کنید. دقت کنید که نام چاپگر به درستی وارد شده باشد زیرا ارتباط با کارتخوان از طریق نام چاپگر می باشد و نیازی به وارد کردن آی پی چاپگر نیست.

نحوه وارد کردن نام چاپگر

نحوه وارد کردن نام چاپگر

در قسمت «نام رستوران» اسم رستورانی که کارتخوان در آن قرار دارد را وارد می کنید. توجه داشته باشید که ممکن است یک کارتخوان در بازه های زمانی متفاوت در رستوران های متفاوتی وجود داشته باشد، اما هیچ وقت امکان ندارد در یک زمان به دو رستوران متصل شده باشد. اما در یک رستوران امکان وجود چندین کارتخوان وجود دارد.

انتخاب نام رستوران

انتخاب نام رستوران

پس از وارد کردن اطلاعات مورد نیاز برای ثبت کارتخوان گزینه ذخیره را انتخاب می کنیم. کارتخوان جدید به لیست کارتخوان های شما اضافه می شود. برای ویرایش یک کارتخوان، سطر مربوط به آن را انتخاب کرده و گزینه «ویرایش» را انتخاب می کنید.

نحوه ویرایش کارتخوان در سیستم تغذیه کسرا

نحوه ویرایش کارتخوان در سیستم تغذیه کسرا

برای حذف یک کارتخوان، بعد از انتخاب سطر مربوطه گزینه «حذف» را انتخاب می کنید.

آموزش نرم افزارهای مرتبط