آموزش دریافت تردد از دستگاه در نرم افزار بایوویشن کسرا

آموزش نرم افزار حضور و غیاب کسرا.

تردد های پرسنل در سازمان ها یکی از مهم ترین اطلاعات مورد نیاز برای نرم افزار حضور و غیاب است و تخلیه آنلاین و اتوماتیک ترددها یکی از دغدغه های مهم سازمان ها است. منظور از تخلیه یا دریافت تردد ها ، دریافت تردد های ثبت شده روی کارتخوان ها یا دستگاه های کارت زنی در نرم افزار بایوویشن و حضور و غیاب کسرا است. دریافت یا تخلیه تردد ها از دستگاه ها توسط نرم افزار بایوویشن به صورت کاملا خودکار و لحظه ای انجام می شود اما در صورت نیاز به انجام این عملیات به صورت دستی ، می توان از صفحه ی دستگاه در سامانه بایوویشن استفاده کرد.

شایان ذکر است در صورت عدم ارتباط دستگاه کارت زنی با نرم افزار بایوویشن تردد های ثبت شده در بازه ی قطعی روی دستگاه ذخیره می شود و بعد از برقراری ارتباط دستگاه و نرم افزار تمامی تردد ها به صورت اتوماتیک تخلیه خواهد شد. عملیات تخلیه تردد در سامانه حضور و غیاب کسرا به آیتم هایی از جمله شماره کارت صحیح افراد در صفحه پرسنلی تب مشخصات کارت، عدم انقضای تاریخ خاتمه کارت هر فرد ، عدم خاتمه ی قرار داد شخص در قسمت پرسنلی نرم افزار کسرا وابسته است و در صورت بروز هر گونه مشکل در این موارد تردد های ثبت شده روی دستگاه ها به سامانه حضور و غیاب کسرا منتقل نخواهد شد.

با آموزش دریافت تردد بایوویشن کسرا یاد میگیریم که : 

  • مفهوم تخلیه تردد چیست؟
  • منظور از تخلیه تردد آنلاین چیست؟
  • مواردی که باید رعایت شود تا تردد ثبت شده افراد روز دستگاه ها در کارکرد روزانه نمایش داده شود؟
  • چگونه تمامی تردد ها را از دستگاه حضور و غیاب به صورت دستی تخلیه کنیم؟
  • چگونه تردد های ثبت شده روی دستگاه در بازه ی قطعی دستگاه را تخلیه کنیم؟
  • چگونه تردد های بازه ی زمانی خاصی را از دستگاه به صورت دستی تخلیه کنیم؟

آموزش نرم افزارهای مرتبط