آموزش بخش تغییر آی پی دستگاه در نرم افزار بایوویشن کسرا

آموزش نرم افزار حضور و غیاب کسرا.

یکی از مهم ترین دغدغه ها در سازمان ها در مدیریت دستگاه های ساعت زنی ، انجام برخی تغییرات بر روی دستگاه ها از راه دور است. سازمان هایی که شعبه های زیادی در نقاط مختلف شهر، استان و یا کشور دارند بیشتر با چالش انجام تغییرات از راه دور روبرو می شوند. به منظور رفع این چالش در سامانه ی بایوویشن کسرا امکان مدیریت دستگاه های حضور غیاب و اعمال برخی تغییرات از راه دور وجود دارد. برخی اوقات به منظور رفع برخی از مشکلات شبکه ای اعم از وجود آی پی مشابه در سازمان یا به منظور انجام تغییرات زیر ساختی در شبکه ی سازمان، آی تی سازمان نیاز به تغییر آی پی دستگاه کارت زنی دارد.

در حالت عادی به ازای هر دستگاه نیاز به اعزام نیرو در محل استقرار دستگاه حضور و غیاب و اعمال سطح دسترسی مدیر دستگاه به نیروی اعزامی است؛ که این شرایط بسیار زمان بر و از لحاظ امنیتی موجب سوء استفاده خواهد شد؛  در سامانه بایوویشن کسرا میتوانید بدون نیاز به حضور فیزیکی در محل استقرار دستگاه ساعت زنی و ورود به منوی دستگاه آی پی دستگاه مربوطه را تغییر دهید. با توجه به موارد ذکر شده پیشنهاد می گردد، عملیات تغییر آی پی از طریق سرویس بایوویشن انجام گردد.

در آموزش تغییر آی پی دستگاه در بایوویشن کسرا یاد میگیریم که:

  • چالش هایی که سازمان ها برای مدیریت دستگاه ها با آنها روبرو هستند چیست؟
  • در چه شرایطی نیاز به تغییر آی پی دستگاه داریم؟
  • چگونه آی پی دستگاه حضور غیاب را بدون نیاز به ورود به منوی دستگاه و با استفاده از سامانه ی بایوویشن تغییر دهیم؟ 
  • چرا بهتر است آی پی دستگاه را از راه دور تغییر دهیم؟

 

آموزش نرم افزارهای مرتبط