آموزش صفحه ساختار اتوماسیون حضور غیاب کسرا

آموزش نرم افزار حضور و غیاب کسرا.

یکی از نیاز های هر سازمان از یک نرم افزار حضور و غیاب کارآمد این است که بتواند برای گروه های مختلف شیفتی در آن سازمان بازه های موظفی مختلف تعریف کند؛ در هر سازمان زمان های موظف کاری متفاوتی وجود دارد، ممکن است یک سازمان تنها یک تایم کاری روزکار از ساعت 08:00 صبح الی ساعت 16:30 را داشته باشد؛ نرم افزار ورود و خروج کسرا به ما این امکان را می دهد که بتوانیم برای ساعت های قبل از شروع تایم کاری و بعد از شروع تایم کاری بازه های زمانی مورد نظر را تعریف کنیم که در آموزش صفحه ساختار توضیح داده می شود. برای مثال اگر فردی در ساعت 07:00 وارد سازمان شود برای او مازاد حضور ثبت شود یا اضافه کار.

در نرم افزار حضور و غیاب کسرا شما امکان تعریف یک روز کامل کاری را دارید که به آن ساختار می گویند. در بعضی از سازمان ها بیش از یک تایم کاری وجود دارد؛ برای مثال در یک سازمان سه گروه کاری روزکار، عصرکار و شب کار وجود دارد که در سامانه حضور و غیاب کسرا امکان تعریف ساختار های متفاوت برای هر کدام از این گروه ها وجود دارد. منعطف بودن سیستم کنترل تردد کسرا به شما امکان تعریف ساختارها در بازه های زمانی متفاوت را میدهد؛ به عنوان مثال در ماه مبارک رمضان ممکن است ساعت پایان کار برخی از سازمان ها تغییر کند و یا در برخی از روزها ساعت شروع کار دیرتر شروع شود که در سامانه حضور و غیاب کسرا می توانیم برای هر ساختار بازه زمانی مورد نظر را تعریف کنیم.

در ویدیو آموزش صفحه ساختار در سامانه کنترل تردد کسرا یاد میگیریم که:

 • چگونه ساختار را در سیستم ساعت زنی کسرا ایجاد کنیم
 • چگونه ساختارهای مختلف را مانند روزکار، عصرکار و یا شب کار را ایجاد کنیم
 • چگونه برای پرسنل خاص را به ساختار ها اضافه کنیم
 • چگونه ساختار هایی برای تایم کاری 12 ساعته و 24 ساعته بسازیم

آموزش صفحه ساختار در اکسس کنترل کسرا:

مسیر دسترسی به صفحه ساختار از منو اصلی »» سامانه تردد پرسنل »» شیفت »» ساختار است.

آموزش صفحه ساختار در اکسس کنترل کسرا:

آموزش صفحه ساختار در اکسس کنترل کسرا

بعد از انتخاب «ساختار» صفحه ی زیر به شما نمایش داده می شود.

آموزش صفحه ساختار

آموزش صفحه ساختار

در این صفحه امکان ایجاد یک ساختار جدید وجود دارد، برای این منظور گزینه «ایجاد» را انتخاب کنید.

صفحه ایجاد یک ساختار جدید

صفحه ایجاد یک ساختار جدید

پس از انتخاب گزینه ایجاد، یک تب جدید برای تعریف ساختار به شما نمایش میدهد. در این تب گزینه «نام» و «کمپانی» وجود دارد که وارد کردن آن ها الزامی است. گزینه های دیگر این تب برای ایجاد ساختار جدید به صورت اختیاری است. در این تب امکان انتخاب اعضا برای ساختار امکان پذیر است و ساختار ایجاد شده را می توان به پرسنل و یا گروهی از پرسنل خاص اختصاص داد.

تعریف ساختار

تعریف ساختار در آموزش صفحه ساختار

در قسمت «زیر ساختار» در این تب می توانید با انتخاب گزینه «افزودن» تاریخ شروع و پایان برای تعریف زیر ساختار را مشخص کنید. با وارد کردن تاریخ مورد نظر می توانیم بگوییم که ساختار مورد نظر در چه بازه تاریخی فعال باشد.

مشخص کردن تاریخ شروع و پایان برای تعریف زیر ساختار

مشخص کردن تاریخ شروع و پایان برای تعریف زیر ساختار

بعد از انتخاب «افزودن» تب دیگری برای شما باز خواهد شد که می توانید تاریخ شروع و تاریخ پایان ساختار را تعریف کنید، همچنین می توانید توضیحاتی در خصوص ساختار را در قسمت «توضیحات» وارد کنید.

درج توضیحاتی در خصوص ساختار

درج توضیحات در خصوص ساختار

بعد از اطمینان از تاریخ شروع و پایان، با انتخاب گزینه ذخیره تاریخ موردنظر در تب ایجاد ساختار ثبت می شود.

ذخیره تاریخ مورد نظر

ذخیره تاریخ مورد نظر

بعد از ثبت تاریخ با انتخاب سطر مورد نظر و انتخاب گزینه «جزئیات زیر ساختار» میتوانید ساختار را در یک روز 24 ساعته تعریف کنید.

تعریف ساختار در یک روز 24 ساعته

تعریف ساختار در یک روز 24 ساعته

با انتخاب این گزینه تب دیگری برای شما باز خواهد شد که در آن تب با انتخاب ساعت مورد نظر می توانید بازه موظفی را تعیین کنید.

تعیین بازه موظفی

تعیین بازه موظفی

در تعریف جزئیات زیر ساختار، تمامی حالت ها را در یک بازه 24 ساعته مشخص می کنیم و ساعت شروع را 00:00 در نظر می گیریم و از این ساعت تا ساعت شروع موظفی مشخص می کنیم که نوع زیر ساختار چگونه است. به عنوان نمونه در این مثال از ساعت 00:00 الی 06:59 به عنوان ساعت قبل از شروع موظفی و از ساعت 07:00 الی 14:59 ساعت موظفی و از ساعت 15:00 الی 23:59 ساعت بعد از موظفی است.

انتخاب نوع زیر ساختار

انتخاب نوع زیر ساختار

توجه داشته باشید برای وارد کردن ساعت مورد نظر، در قسمت «ساعت خاتمه» ساعت مورد نظر را یک دقیقه کمتر وارد می کنیم. به عنوان نمونه قصد داریم در اینجا ساعت شروع موظفی را 07:00 وارد کنیم به همین دلیل ساعت خاتمه 06:59 می شود و پس از وارد کردن ساعت به صورت کامل با کلیک کردن بر روی صفحه، به صورت خودکار به سطر بعدی می رود.

«ساعت خاتمه»

«ساعت خاتمه»

در اینجا میبینید که ساعت شروع موظفی 07:00 انتخاب شده و ساعت خاتمه را نیز به همین روش وارد می کنیم.

وارد کردن ساعت خاتمه

وارد کردن ساعت خاتمه

حال بعد از انتخاب ساعت های مورد نظر، نوبت به تعریف نوع زیر ساختار میرسد که با انتخاب گزینه خصوصیات می توانید برای هر سطر نوع زیر ساختار مورد نظر را انتخاب کنید.

تعریف نوع زیر ساختار

تعریف نوع زیر ساختار

با انتخاب گزینه خصوصیات، تب دیگری به شما نمایش می شود، که در این تب با انتخاب نوع ساختار مورد نظر و انتخاب گزینه «تایید»، نوع زیر ساختار انتخابی در سطر مورد نظر درج خواهد شد.

درج نوع زیر ساختار انتخابی در سطر مورد نظر

درج نوع زیر ساختار انتخابی در سطر مورد نظر

درج نوع زیر ساختار انتخاب شده در سطر مورد نظر

درج نوع زیر ساختار انتخاب شده در سطر مورد نظر

به همین ترتیب برای تمامی سطرها می توان نوع ساختار را مشخص کنید، و سپس با انتخاب گزینه ذخیره، جزئیات زیر ساختار ثبت می شود.

ثبت جزئیات زیر ساختار

ثبت جزئیات زیر ساختار

بعد از اطمینان از موارد وارد شده در تعریف ساختار گزینه «ذخیره» را انتخاب می کنیم.

انتخاب گزینه «ذخیره»

انتخاب گزینه «ذخیره»

در صفحه ساختار، ساختار جدید را می توانید مشاهده کنید.

مشاهده ساختار جدید

مشاهده ساختار جدید

برای یادگیری بهتر یک نمونه دیگر از جزئیات زیر ساختار، یک ساختار شب کار در تصویر زیر به شما نمایش داده شده است.

نمایش ساختار شب کار

نمایش ساختار شب کار

در این ساختار ساعت کاری فرد از ساعت 19:00 شروع می شود و در ساعت 07:00 صبح روز بعد خاتمه میابد. برای تعریف این ساختار باید از ساعت 00:00 روز جاری شروع کنیم؛ ساعت موظفی فرد به دو قسمت روز جاری و روز بعد تقسیم می شود و از ساعت 19:00 الی 23:59 به موظفی در روز جاری و از ساعت 00:00 الی 06:59 به موظفی در روز بعد اختصاص میابد، از ساعت 07:00 الی 10:00 صبح، تایم مازاد غیر پرداختی گذاشته شده است که اگر فرد بین این ساعات از سازمان خارج شد، خروج فرد را با ورود روز قبل وی، زوج شود. مورد بعدی در صفحه ساختار، گزینه «نمایش» است که با انتخاب سطر مورد نظر و انتخاب این گزینه فقط می توانید ساختار مورد نظر را مشاهده کنید. این گزینه امکان ویرایش را ندارد و فقط برای مشاهده است.

گزینه «نمایش» در صفحه ساختار

گزینه «نمایش» در صفحه ساختار

همانطور که مشاهده می کنید در این تب امکان ویرایش اطلاعات وجود ندارد.

عدم امکان ویرایش اطلاعات

عدم امکان ویرایش اطلاعات

مورد بعدی در این صفحه گزینه «ویرایش» است. که با انتخاب سطر مورد نظر و گزینه ویرایش می توانید تغییرات را در ساختار انتخابی ایجاد کنید.

گزینه «ویرایش» در صفحه ساختار

گزینه «ویرایش» در صفحه ساختار

تفاوت این تب با تب گزینه «نمایش» در گزینه ذخیره است که می توانید موارد را تغییر داده و با انتخاب ذخیره، ساختار انتخابی را ویرایش کنید.

ویرایش ساختار انتخابی

ویرایش ساختار انتخابی

گزینه بعدی «حذف» است که با انتخاب سطر مورد نظر و گزینه حذف، ساختار انتخابی حذف می شود.

حذف ساختار انتخابی

حذف ساختار انتخابی

مورد بعدی گزینه «ترکیب ساختار» است.

گزینه «ترکیب ساختار»

گزینه «ترکیب ساختار»

با انتخاب این گزینه تب دیگری را به شما نمایش می دهد که می توانیم با انتخاب یک یا چند ساختار آن ها را با یکدیگر ترکیب کنید.

ترکیب ساختار

ترکیب ساختار

در صفحه ساختار گریدهایی وجود دارند، تمامی ستون ها به صورت کامل در ادامه توضیح داده خواهد شد.

گریدهای صفحه ساختار

گریدهای صفحه ساختار

 1. نام: این ستون نام ساختار را نمایش می دهد.
 2. کمپانی: این ستون نام کمپانی را نمایش می دهد، این ستون برای هلدینگ ها و شرکت هایی که زیر مجموعه دارند کارایی زیادی دارند و می توان ساختار ها را به تفکیک کمپانی بندی مشاهده کرد.
 3. از تاریخ زیر ساختار: این ستون تاریخ شروع ساختار را نمایش می دهد.
 4. تا تاریخ زیر ساختار: این ستون تاریخ پایان ساختار را نمایش می دهد.
 5. توضیحات: این ستون توضیحات درج شده در زمان تعریف ساختار را نمایش می دهد.
 6. بازه موظفی: این ستون ساعت موظفی تعریف شده در ساختار را نمایش می دهد.

در بالای صفحه فیلتر های جستجو را مشاهده می کنید که توضیحات آن ها داده می شود.

توضیحات گریدهای صفحه ساختار

توضیحات گریدهای صفحه ساختار

 1. نام: به وسیله این فیلتر قادر هستید ساختار مورد نظر را بر اساس نام جستجو کنید.
 2. کمپانی: با وارد کردن نام کمپانی می توانید تمامی ساختارهای ایجاد شده برای کمپانی مورد نظر را جستجو کنید.
 3. زیر ساختار: اگر گزینه «فعال در روز جاری» فعال باشد تمامی ساختار ها را که روز جاری فعال هستند را نمایش می دهند؛ و اگر بر روی آخرین باشد، آخریت ساختارهای ایجاد شده را نمایش می دهد.

آموزش نرم افزارهای مرتبط