سامانه حضور و غیاب کسرا دخانیات

سامانه کسری شرکت دخانیات ایران

شرکت دخانیات ایران به عنوان یکی از شرکت های با سابقه طولانی در کشور ایران سالهاست جهت کنترل تردد پرسنل خود از سامانه حضور و غیاب شرکت کسری استفاده می کند.

درباره شرکت دخانیات ایران

شرکت دخانیات ایران یکی از شرکت های بسیار قدیمی در ایران است که از سال 1294 به صورت دولتی شروع به فعالیت کرده است. اولین کارخانه تولید دخانیات در تهران و در سال 1316 تاسیس شده است. این شرکت در سال 1356 به وزارت نایع واگذار شد و در حال حاضر در قالب چندین شرکت تولیدی و خدماتی در کشور فعالیت می کند.

سامانه حضور و غیاب کسرا دخانیات

اهم مشتریان سامانه حضور و غیاب