حوزه صنایع خودرو و قطعات

حوزه صنایع خودرو و قطعات

در شرکت‌های بزرگ صنعتی مانند ایران خودرو، سایپا و … به دلیل اقتضائات شغلی این گونه سازمان ها نیاز است دسترسی کارگران به صفحه‌ی پورتال خود در نرم افزار حضور و غیاب از طریق سیستم‌هایی دیگری فراهم شود. این دستگاه ها مثل کیوسک‌های عمومی و اپلیکیشن های موبایل قادرند از مکان‌های مختلف دسترسی به شبکه اینترنت و یا شبکه داخلی سازمان داشت باشند. راهکار کسرا برای حوزه صنایع خودرو و قطعات راهکاری متناسب با نیازشان ارایه کرد است که علاوه بر این ویژگی می تواند دسترسی‌های متفاوتی را به افراد مختلف بدهد. برخی از راهکارهای ارائه شده کسرا در حوزه صنایع خودرو و … به شرح زیر است:

 • فراهم شدن دسترسی به سیستم برای کارگران از راه‌هایی مانند کیوسک‌های عمومی، اپلیکیشن موبایل
 • پوشش انواع قواعد مربوط به زمان تردد بین درب اصلی تا محل کار (کارگاه)
 • پوشش دادن انواع محدودیت‌های مرخصی، اضافه کار و …
 • پوشش جابجایی و جایگزینی شیفت کارگران
 • چینش شیفت‌های خاص و نامنظم برای پرسنل
 •  اعمال قواعد خاص برای پرسنل رسمی، قراردادی و پیمانکاری
 • پیاده‌سازی قواعد مرخصی استحقاقی، استفاد و انتقال بر اساس قوانین مجموعه
 • مدیریت خودکار فعالسازی‌/غیرفعال‌سازی پرسنل بر روی دستگاه‌های حضور و غیاب بر اساس تاریخ قرارداد

راهکار حوزه صنایع خودرو و قطعات کسرا

 • دریافت و ارسال اطلاعات به سامانه های مالی موجود
 • تعریف انواع شیفت‌های پیچیده چرخشی، 24-24، 24-12 و 48-24
 • درخواست فرآیندی اقلام مورد نیاز ماموریت (بلیط، اسکان، خودرو)، ثبت و اطلاع رسانی موارد تهیه شده
 • مدیریت توزیع کارانه و پاداش ریالی یا اضافه کار برای پرسنل بر اساس میزان تولید
 • سامانه تردد کالا جهت مدیریت ورود و خروج کالا به شرکت و یا جابجایی بین شعب مختلف
 • ثبت تردد از طریق موقعیت مکانی یا IP برای مراکزی کوچک فاقد توجیه برای خرید دستگاه ساعت
حوزه صنایع خودرو و قطعات
راهکار حوزه صنایع خودرو و قطعات کسرا

نرم افزارهای مرتبط

سخت افزارهای مرتبط

مشتریان ما در این عرصه

راهکارها

راهکار صنایع فولاد و معادن.

صنایع فولاد و معادن

راهکار صنایع بهداشتی و دارویی.

صنایع بهداشتی و دارویی

راهکار صنایع غذایی.

صنایع غذایی

راهکار بانک و موسسات مالی.

بانک‌ها و موسسات مالی

راهکار سازمان های متمرکز.

سازمان های متمرکز

راهکار پیمانکاری و عمرانی.

پیمانکاری و عمرانی

راهکار بازرسی و انتظامات.

راهکار بازرسی و انتظامات کسرا

راهکار تحقیقاتی و دانشگاهی.

راهکار دانشگاهی (حوزه های تحقیقاتی و دانشگاهی)

راهکار سازمان های خصوصی.

سازمان های خصوصی

راهکار توزیع و پخش.

حوزه توزیع و پخش

راهکار اداری، سازمانی و دولتی.

حوزه اداری، سازمانی و دولتی

راهکار دانشگاه های علوم پزشکی.

راهکار دانشگاه های علوم پزشکی

راهکار سازمان های دفاعی.

سازمان های دفاعی و نظامی

راهکار هولدینگ.

شرکت‌های هولدینگ و خوشه ای

راهکار بیمارستانی درمانی.

بیمارستانی درمانی

راهکار نفت، گاز و پتروشیمی.

شرکت‌های نفت، گاز و پتروشیمی