صنایع بهداشتی و دارویی

صنایع بهداشتی و دارویی

صنایع بهداشتی و دارویی صنایعی هستند که نیاز به قوانین اختصاصی برای کسب و کار خود دارند. از این رو نیاز است نرم افزار حضور و غیاب اختصاصی خود را داشته باشند تا از این رهگذر این نرم افزار اختصاصی بتواند گره گشای مسائل آنان باشد. شرکت کسرا نیز با استفاده از 23 سال تجربه موفق خود امکانات منحصر به فردی را برای صنایع بهداشتی دارویی فراهم کرده است.

  • چینش شیفت‌های خاص و نامنظم برای پرسنل به تفکیک خطوط تولید
  • اعمال قواعد خاص برای پرسنل رسمی، قراردادی
  • پیاده‌سازی قواعد مرخصی استحقاقی، استفاده و انتقال بر اساس قوانین مجموعه
  • مدیریت خودکار فعالسازی‌/غیرفعال‌سازی پرسنل بر روی دستگاه‌های حضور و غیاب بر اساس تاریخ قرارداد
  • دریافت و ارسال اطلاعات به سامانه های مالی موجود
  • درخواست فرآیندی اقلام مورد نیاز ماموریت (بلیط، اسکان، خودرو)، ثبت و اطلاع رسانی موارد تهیه شده
  • مدیریت توزیع کارانه و پاداش ریالی یا اضافه کار برای پرسنل بر اساس میزان تولید
  • ثبت تردد پرسنل از طریق دستگاه‌های تشخیص چهره با الزام استفاده از ماسک
  • ثبت تردد از طریق موقعیت مکانی یا IP برای مراکزی کوچک فاقد توجیه برای خرید دستگاه ساعت
  • پوشش انواع قواعد مربوط به زمان تردد در صنایع بهداشتی دارویی بین درب اصلی تا محل کار (کارگاه)
راهکار صنایع بهداشتی و دارویی کسرا

نرم افزارهای مرتبط

سخت افزارهای مرتبط

مشتریان ما در این عرصه

راهکارها

راهکار صنایع فولاد و معادن.

صنایع فولاد و معادن

راهکار صنایع غذایی.

صنایع غذایی

راهکار بانک و موسسات مالی.

بانک‌ها و موسسات مالی

راهکار سازمان های متمرکز.

سازمان های متمرکز

راهکار پیمانکاری و عمرانی.

پیمانکاری و عمرانی

راهکار بازرسی و انتظامات.

راهکار بازرسی و انتظامات کسرا

راهکار تحقیقاتی و دانشگاهی.

راهکار دانشگاهی (حوزه های تحقیقاتی و دانشگاهی)

راهکار سازمان های خصوصی.

سازمان های خصوصی

راهکار توزیع و پخش.

حوزه توزیع و پخش

راهکار اداری، سازمانی و دولتی.

حوزه اداری، سازمانی و دولتی

راهکار صنایع خودرو.

حوزه صنایع خودرو و قطعات

راهکار دانشگاه های علوم پزشکی.

راهکار دانشگاه های علوم پزشکی

راهکار سازمان های دفاعی.

سازمان های دفاعی و نظامی

راهکار هولدینگ.

شرکت‌های هولدینگ و خوشه ای

راهکار بیمارستانی درمانی.

بیمارستانی درمانی

راهکار نفت، گاز و پتروشیمی.

شرکت‌های نفت، گاز و پتروشیمی