سیستم ماموریت و مسافرت کسرا...

سیستم ماموریت و مسافرت کسرا

سامانه مرخصی و ماموریت کسرا

امروزه اکثر سازمان ها و شرکت های بزرگ با توجه به شرایط کاری خود ناگزیر به مراجعات خارج از محیط کاری خود هستند. به همین دلیل سازمان ها کارمندان خود را به ماموریت های سازمانی دور و نزدیک فرستاده و انتظار دارند آن ها بتوانند در طی این ماموریت ها، وظایف و امور محوله سازمان را به بهترین شکل ممکن به نتیجه برسانند. در هر سازمان آیین نامه های ماموریت خاصی متناسب با اقتضائات شغلی هر سازمان وجود دارد و بر این اساس هر سازمان نیازمند فرآیندهای دقیقی است که از طریق آن بتوان بر روند حسن انجام ماموریت ها نظارت کرد. علاوه بر این، نرم افزار حضور و غیاب پرسنل هر سازمانی باید بتواند بر اساس این آیین نامه ها زمان، هزینه و بسیاری از جنبه های مختلف ماموریت ها را به دقت محاسبه کند.

"" فیلدهای الزامی را نشان می دهد

پیاده سازی نرم افزار ماموریت و مسافرت کسرا متناسب با نیاز کسب و کارها

کسرا با پیاده سازی سامانه ماموریت و مسافرت خود به صورت سفارشی و خاص هر مشتری. و بر اساس آیین نامه های آن مجموعه از زمان درخواست حکم ماموریت تا زمان اتمام ماموریت را پوشش دهد. امروزه اکثر سازمان ها و شرکت های بزرگ با توجه به شرایط کاری خود. ناگزیر به مراجعات خارج از محیط کاری خود هستند. به همین دلیل سازمان ها کارمندان خود را به ماموریت های سازمانی دور و نزدیک فرستاده. و انتظار دارند آن ها بتوانند در طی این ماموریت ها. وظایف و امور محوله سازمان را به بهترین شکل ممکن به نتیجه برسانند. در هر سازمان آیین نامه های ماموریت خاصی متناسب با اقتضائات شغلی هر سازمان وجود دارد. و بر این اساس هر سازمان نیازمند فرآیندهای دقیقی است. که از طریق آن بتوان بر روند حسن انجام ماموریت ها نظارت کرد. علاوه بر این، سیستم مدیریت منابع انسانی هر سازمانی باید بتواند بر اساس این آیین نامه ها زمان. هزینه و بسیاری از جنبه های مختلف ماموریت ها را به دقت محاسبه کند.

شرکت مهندسی کسرا با بیش از بیست سال سابقه در ارائه نرم افزارهای حضور و غیاب توانسته است. با پیاده سازی سیستم ماموریت و مسافرت خود به صورت سفارشی و خاص هر مشتری. و بر اساس آیین نامه های آن مجموعه از زمان درخواست حکم ماموریت تا زمان اتمام ماموریت را پوشش دهد. از این رو، کسرا با ارائه جامع ترین سیستم های کنترل تردد و حضور و غیاب افتخار دارد. به عنوان بازوی اجرایی توانمند در امر کنترل منابع انسانی. همواره در کنار مدیران سازمان ها. و شرکت های بزرگ باش و آنان را در امر کنترل تردد کارکنان خود یاری دهد.

قابلیت های سامانه ماموریت کسرا در مرحله شروع ماموریت

در مرحله اول، یک ماموریت شامل درخواست و صدور حکم ماموریت طبق سناریوی سازمانی می­شود. علاوه بر این، در هر سازمان به ازای هر ماموریت درخواست های متفرقه ای نیز ممکن است وجود داشته باشد که می تواند همزمان با درخواست ماموریت ایجاد و به گردش در بیایند. بر این اساس برخی از مهم­ترین قابلیت های منحصر به فرد سیستم ماموریت کسرا در این مرحله به شرح زیر است:

 • ایجاد انواع فرم‌های درخواست ماموریت متناسب با نوع ماموریت و نیاز سازمان
 • ایجاد فیلدهای اختصاصی درخواست ماموریت مانند پروژه، شماره قرارداد و …
 • ثبت ماموریت‌های چند سفره متناسب
 • ثبت درخواست‌های تهیه ملزومات ماموریت شامل بلیط، اسکان، تردد خودرو، غذا و علی‌الحساب
 • ایجاد فرآیندهای مرتبط با درخواست اصلی ماموریت و نیز درخواست‌های ملزومات آن­ها
 • تهیه گزارش چاپی حکم ماموریت مطابق با طراحی مورد نیاز و نیز درج امضاهای مدیران مربوطه

در واقع می توان گفت در این مرحله مامور با ارائه درخواست خود در سیستم ماموریت کسرا نه تنها به ثبت و درخواست مجوز خود مبادرت می کند بلکه با ثبت نیازمندی ها و ملزومات سفر خود مثل تهیه بلیط، شرایط اسکان، خودرو و… کوله بار سفر خود را در سیستم کسرا مهیا می کند و پس از آن با تایید مدیران ماموریت کاری خود را آغاز می کند.

قابلیت سامانه ماموریت کسرا
قابلیت سیستم ماموریت کسرا1

قابلیت های اتوماسیون ماموریت کسرا در حین ماموریت

در مرحله بعد لازم است عملکرد، گزارش و هزینه های ماموریت انجام گرفته توسط مامور ثبت شده. و این اطلاعات جهت تایید نهایی مدیران ارشد در سیستم ماموریت کسرا به گردش درآید. در این مرحله ضروری است اطلاعات تردد شخص ارتباط مستقیمی با سیستم حضور غیاب اداری جهت ثبت ماموریت تایید شده مامور داشته باشد. و در واقع از طریق این ارتباط فراگیرِ کسرِ ساعاتِ حضور ِفردِ مامور توسط سامانه به عنوان یک غیبت مجاز و ماموریت سازمانی لحاظ می شود. که در این مرحله نیز قابلیت های منحصر به فرد سامانه مدیریت ماموریت و مسافرت کسرابه شرح زیر است:

 • ثبت ملزومات تهیه شده توسط متصدیان تهیه. و اطلاع رسانی به متقاضی از طریق سیستم یا پیامک
 • ثبت عملکرد ماموریت بعد از برگشت روی درخواست اولیه
 • امکان ثبت هزینه‌های صرف شده بابت ماموریت
 • قابلیت ثبت صورت­جلسات و رسیدهای انجام کار در سامانه

در این مرحله از ماموریت، فرد باید داده های کارشناسی خود در رابطه با عملکرد خود. در ماموریت جاری را جهت ارائه و تایید گزارش برای مدیران خود ارسال کند. این مرحله نیز توسط سامانه کسرا و به راحتی با ضمیمه کردن تمامی مستندات ماموریت شامل گزارش جامع پرسنل از دیدارها، جلسات و… . و همچنین میزان هزینه های صرف شده بابت ماموریت توسط کارکنان قابل بارگذاری در سامانه است.

قابلیت های سامانه ماموریت و مسافرت کسرا در مرحله بعد از ماموریت

در مرحله پایانی یا به عبارت دیگر در مرحله اتمام ماموریت نیاز است محاسبات حقوق و هزینه ماموریت با اتصال به سامانه کارگزینی و بر اساس حکم سازمانی هر فرد. و علاوه بر این، آیین نامه های ماموریت سازمان انجام پذیرد. به همین منظور در سیستم ماموریت کسرا امکان ارتباط با نرم افزار حقوق دستمزد جهت درج حق ماموریت. و صدور فیش حقوقی به صورت یکپارچه فراهم می گردد که در این مرحله نیز قابلیت های منحصر به فرد سامانه مدیریت ماموریت و مسافرت کسرا به شرح زیر است:

 • ثبت هزینه‌های مرتبط با ماموریت و فاکتورهای مربوطه
 • دریافت اطلاعات مرتبط با حکم حقوقی از سامانه احکام جهت محاسبه ریالی حق ماموریت در صورت نیاز
 • اعمال قواعد و مقررات حق ماموریت مطابق با قوانین کار و تامین اجتماعی، استخدام کشوری، نفت و …
 • محاسبه ریالی حق ماموریت و ارسال خروجی به تفکیک ماموریت و یا سرجمع ماموریت‌ها به سامانه حقوق
 • گزارش‌های متنوع متناسب با سرویس‌دهنده‌های ملزومات ماموریت و فراوانی ماموریت متناسب با نیاز

در مرحله نهایی لازم است متناسب با قواعد و آیین نامه های درون سازمانی یا قوانین کار و… . حق الزحمه ماموریت فرد و همچنین هزینه های صورت گرفته در طی ماموریت توسط سازمان پرداخت شود. این امر نیز به راحتی با استفاده از موتورهای قوانین، گردش کار و گزارش ساز کسرا انجام می شود. همه این امکانات با استفاده از سامانه مدیریت ماموریت و مسافرت کسرادر همه سازمان ها قابل تحقق است.

قابلیت های سامانه ماموریت

ماموریت های سازمانی خود را چگونه مدیریت کنیم؟

به طور معمول در همه سامانه‌های حضور و غیاب امکان ثبت ماموریت‌های روزانه وجود داشته و عملکرد مجوزهای ماموریت روزانه نیز به طور خاص رفع غیبت و گزارش تعداد ماموریت‌های روزانه در خروجی کارکرد ماهانه کارکنان است. اما به دلیل وجود ظرافت های بسیاری در این حوزه. هر سیستم قادر به ارائه راهکار مناسب با این روال نیست. و در واقع هر سیستم ماموریتی نمی تواند به خوبی از عهده محاسبه و مدیریت ماموریت های کارکنان بربیاید. سامانه مدیریت ماموریت و مسافرت کسرا در هر مرحله از انجام ماموریت قابلیت‌های بی‌نظیری در مورد ثبت درخواست ماموریت و عملکرد آن. و همچنین موارد مرتبط با الزامات ماموریت فراهم می‌نماید.

ما در کسرا آماده ارائه مشاوره به شما هستیم

"" فیلدهای الزامی را نشان می دهد