آموزش نرم افزار حضور و غیاب کسرا.

آموزش نرم افزارحضور و غیاب کسرا

برگزیدهآموزش

آموزش نرم افزار حضور و غیاب

آموزش صفحه پرسنلی

آموزش نرم افزار حضور و غیاب

آموزش صفحه کارکرد ماهانه

آموزش نرم افزار حضور و غیاب

آموزش صفحه درخواست مجوز

آموزش نرم افزار حضور و غیاب

آموزش صفحه تلورانس

آموزش نرم افزار حضور و غیاب

آموزش صفحه تاریخچه کارتابل

آموزش نرم افزار حضور و غیاب

آموزش صفحه اعطا به کاردکس

آموزش نرم افزار حضور و غیاب

آموزش صفحه تقویم کاری پرسنل

آموزش نرم افزار حضور و غیاب

آموزش صفحه ثبت تردد جایگزین کارتخوان

آموزش نرم افزار حضور و غیاب

آموزش صفحه تعطیلات

آموزش نرم افزار حضور و غیاب

آموزش صفحه حاضرین و غائبین

در همه سازمان ها وقتی شخص برای اولین بار وارد میشود باید به عنوان یک پرسنل با کد پرسنلی یکتا در سیستم حضور و غیاب سازمان تعریف شود .

صفحه کارکرد ماهانه در سامانه کسرا این امکان رو به ما میده که بتونیم اطلاعات ماهانه کارکرد خودرو در یک سطر مشاهده کنیم.

در همه سازمان ها جهت تعیین تکلیف کسر کار و یا مازاد کار های فرد باید برای این زمان ها مجوز ثبت کنند در سامانه کسرا از صفحه درخواست مجوز برای این امر استفاده می شود.

صفحه تلورانس به ما این امکان رو میده که برای تاخیر و تعجیل های اول وقت و اخر وقت در سازمان فرجه زمانی محدود در نظر گرفته شود.

صفحه «تاریخچه کارتابل» در اتوماسیون حضور غیاب کسرا این امکان را به وجود می آورد که با دسترسی دادن این صفحه به افراد مورد نظر آنها بتوانند به کارتابل مدیران یا سرپرستان صرفا جهت مشاهده دسترسی داشته باشند.

کاردکس مانند ظرفی است که یکسری داده به آن اضافه شده یا تعدادی داده از آن ظرف برداشته می شود و در نهایت مقداری که در کارکس باقی می ماند به عنوان مانده ی کادرکس محاسبه می شود.

یکی از قابلیت های سیستم کنترل تردد کسرا مشاهده کلی از ساختارها و تردد های پرسنل در یک صفحه مجزا به نام صفحه «تقویم کاری پرسنلی» است.

در برخی از سازمان ها به ویژه بیمارستان ها نیاز است تا دسترسی ثبت تردد را به بعضی از افراد مانند منشی های بخش در بیمارستان بدهند. در سامانه حضور غیاب کسرا امکان ثبت تردد ها به صورت دسته ای وجود دارد.

یکی از صفحات پرکاربرد در سیستم حضور و غیاب کسری، صفحه «تعطیلات» است. با استفاده از صفحه «تعطیلات» می توانید تعطیلات رسمی تقویم و تعطیلات شرکتی و تعطیلات خاص را در سیستم ایجاد کنید.

در سازمان ها، مدیران نیاز دارند که شرایط حضور پرسنل در تاریخی مشخص را مشاهده کنند. برای این مورد در سیستم حضور غیاب کسرا، صفحه ای برای نمایش حضور و یا عدم حضور پرسنل تعبیه شده است.

در برخی از سازمان ها کارمندان امکان ثبت تردد فراموش شده خود را ندارد و یا گروهی از پرسنل در سازمان نمی توانند ورود و خروج خود را بر روی دستگاه های کارتخوان ثبت کنند.

این صفحه در واحد های نگهبانی سازمان مورد استفاده قرار میگیرد و این امکان را به شما میدهد که تردد های ثبت شده روی کارتخوان ها را به لحظه مشاهده کنید

در صفحه آیتم ماهانه این امکان برای شما وجود داره که برخی از ایتم های کارکردی را بصورت دستی و ماهانه اعطا کنید .

در هر سازمان برای مشخص شدن زمان حضور پرسنل در محل کار باید ساختار روز فرد را مشخص کرد مثلا پرسنل اداری روز ها از ساعت 07:00 تا 14:30 در در سازمان حضور دارند.

آموزش نرم افزارهای مرتبط