سیستم مدیریت چندشرکتی (مولتی کمپانی)...

سیستم مدیریت چندشرکتی (مولتی کمپانی)

سیستم مدیریت چندشرکتی (مولتی کمپانی)

شرکت‌ های با ساختار مولتی کمپانی یا چند شرکته که زیر مجموعه‌های زیادی دارند برای مدیریت و کنترل تردد کارکنان خود. باید از یک نرم افزار یکپارچه، در قالب قوانین متعدد استفاده کنند. مانند نرم افزار حضور و غیاب کسرا که به عنوان راهکاری مخصوص این شرکت‌ها ارایه شده است. در این شرکت ها در راس هرم یک هولدینگ یا شرکت مادر وجود دارد که قوانین کلی. و آیین نامه ها و فرآیندهای اساسی و کلی را تعیین و تصویب می کنند. و سایر شرکت های زیر مجموعه ملزم به رعایت آن ها در قالب شرکت های زیر دستی خواهند بود. که  این نرم افزار  حضوروغیاب با قابلیت مولتی کمپانی شرکت مهندسی کسرا. شرکت‌های خوشه‌ای را قادر می‌سازد مدیریت شرکت‌های مختلف را در یک نرم‌افزار جامع و یکپارچه به دست بگیرند. و قوانین ثابت و متفاوت و داخلی هر شرکت را به آسانی پیاده سازی کنند. هم چنین ادمین های مختلفی برای شرکت‌ها متفاوت منسوب نمایند. با این نرم‌افزار مدیر ارشد در سطح هولدینگ بر کل مدیران میانی، قوانین وضع شده. و دسترسی‌های خاص یک ادمین محلی نظارت کامل دارد. راهکار نرم افزار حضور و غیاب برای شرکت های هلدینگ (مولتی کمپانی) عبارت است از:

  • مدیریت شرکت‌های متعدد در یک نرم افزار یکپارچه
  • تعریف قوانین منحصر به فرد در هر یک از شرکتهای زیر مجموعه
  • وضع قوانین مختلف برای هر شرکت و انتساب ادمین های متفاوت به هر کمپانی
  • امکان نظارت ادمین کلی بر مجموعه قوانین و وضع دسترسی‌های خاص برای ادمین های محلی
multicompany-1

ما در کسرا آماده ارائه مشاوره به شما هستیم

"" indicates required fields

نرم افزارهای حضور و غیاب کسرا