سیستم نظرسنجی غذا...

سیستم نظرسنجی غذا

سیستم نظرسنجی غذا

سازمان ها و مجموعه هایی که اقدام به توزیع غذا بین پرسنل خود در وعده های غذایی متفاوت می کنند جهت بالابردن رضایت پرسنل از غذای مصرف شده و بالابردن کیفیت خدمات و تهیه و توزیع این فرایند نیازمند دریافت نظرات و بازخورد استفاده کنندگان خود هستند. این امر کمک شایانی به بهبود طبخ غذا و به کار بردن مواد اولیه و همچنین نحوه توزیع آن خواهد کرد. با بهره مندی نرم افزار تغذیه کسرا و استفاده از امکان نظرسنجی غذا مقدور خواهد بود. در این سیستم مدیریان متولی این امر می توانند پارامترهای مهم و اساسی که در تهیه و توزیع غذا مهم هستند را تعریف نمایند و به صورت پرسشنامه در اختیار پرسنل قرار دهید. این پرسشنامه از طریق نرم افزار تغذیه یا اپلیکیشن نرم افزار تغذیه در اختیار پرسنل قرا خواهد گرفت. آنها با مراجعه به این نرم افزار اقدام به تکمیل موارد درخواستی خواهند کرد. نتایج این نظرسنجی به افراد مسئول و مربوط به صورت گزارش ارسال خواهد شد. روش دیگر نظرسنجی به این شکل امکان پذیر خواهد بود که پرسنل پس از مصرف هر غذا در هر وعده غذایی بتوانند به کیفیت آن غذا امتیاز دهند و این امتیازات توسط گزارشاتی که در سیستم طراحی و پیاده سازی شده است به مسئولان و مدیران مربوطه ارجاع داده خواهد شد.

evaluates

"" indicates required fields

نرم افزارهای حضور و غیاب کسرا