اتوماسیون تردد خودرو...

اتوماسیون تردد خودرو

اتوماسیون تردد خودرو کسرا

مدیریت خودروهای ترددکننده به سازمان و نفراتی که از طریق این خودروها به سازمان تردد می‌نمایند از اهمیت بسیار زیادی برای حراست سازمان‌ها برخوردار می‌باشد. همچنین دریافت اطلاعات سخت‌افزاری مرتبط با خودرو شامل RFID یا پلاک‌خوان و ارائه انواع گزارش‌های ترکیبی نرم‌افزار با داده‌های سخت‌افزاری این سامانه‌ را به سامانه‌ای حساس برای حراست تبدیل نموده است.. کسرا با توجه به این نیاز و در کنار سامانه‌های تردد کالا و مراجعین و مهمان خود، اتوماسیون تردد خودرو را ارائه نموده است.

اتوماسیون تردد خودرو
نرم افزار تردد خودرو کسرا

ویژگی های نرم افزار تردد خودرو کسرا

 • تعریف انواع خودروهای شخصی و سازمانی
 • تخصیص خودروها شخصی و سازمانی به پرسنل یا واحد سازمانی
 • انتخاب گروهی درب‌ها جهت اعمال محدودیت‌های گروهی خودرویی
 • تعریف محدودیت‌های گروهی خودرویی در بازه تاریخی زماندار
 • تعریف محدودیت گروهی خودرویی به شکل تواتری با امکان لحاظ نمودن تعطیلات رسمی
 • ثبت درخواست تردد خودرو از درب‌های مورد نظر با امکان مشخص نمودن نفرات همراه
 • مشاهده درخواست‌های عبور خودرویی هر درب برای نگهبانان معرفی شده روی آن درب

مزیت های سیستم تردد خودرو کسرا

 • ثبت نفرات تردد کننده با هر خودرو توسط نگهبانی
 • ثبت زمان عبور و مرور هر خودرو توسط نگهبان
 • تعریف لیست سیاه تاریخ‌دار خودروهایی که مجاز به تردد به سازمان نمی‌باشند.
 • ثبت زمان عبور و مرور هر خودرو با استفاده از rfid به صورت خودکار
 • دسترسی ثبت زمان عبور خودرو خارج از زمان جاری برای مدیران حراست
 • ثبت نفرات همراه خودرو توسط نگهبان
 • عدم امکان ثبت عبور و مرور برای خودروهای غیر مجاز در یک بازه زمانی
 • گزارش سابقه عبور و مرور خودرو در یک بازه زمانی
 • گزارش سابقه تردد پرسنل در یک بازه زمانی
 • گزارش آماری تردد‌های انجام شده خودروها در یک روز به تفکیک ورود و خروج
 • گزارش ترددهای ثبت شده دستی با با rfid در یک بازه زمانی خاص
 • گزارش پلاک‌های قرائت شده توسط سامانه پلاک‌خوان در یک بازه زمانی خاص
سیستم تردد خودرو

ما در کسرا آماده ارائه مشاوره به شما هستیم

نرم افزارهای حضور و غیاب کسرا