پیمانکاری و عمرانی

پیمانکاری و عمرانی

با توجه به پیچیدگی‌های صنعت پیمانکاری در کشور و با شناخت ویژگی‌های آن، شرکت مهندسی کسرا راهکار نرم‌ افزاری خاصی در قالب نرم افزار حضور و غیاب را برای شرکت‌های پیمانکاری تولید کرده است. راهکاری که قابلیت‌های مختلفی را در اختیار این نوع سازمان‌ها قرار می‌دهد. نرم افزار حضور و غیاب کسرا به شرکت‌های پیمانکاری و عمرانی این امکان را می‌دهد که پروژه‌های مختلفی را تعریف کنند و هم‌چنین برای هر کدام از آن‌ها مدیری را معین کرده و وظایفی را برای این شرکت‌ها با نرم افزار حضور و غیاب کسرا می‌توانند وظایف یا تسک های ثبت شده را مورد بررسی قرار داده و محدودیت‌هایی را برای پروژه‌ها ایجاد کنند. از جمله مهمترین قابلیت های نرم افزار حضور و غیاب کسرا در حوزه پیمانکاری و عمرانی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • امکان ثبت کارکرد برای پروژه‌های مختلف
 • امکان تعریف پروژه و تسک و تخصیص تسک به پروژه
 • امکان ارتباط با نرم افزار حضور و غیاب برای چک کردن تسک های ثبت شده
 • امکان وضع محدودیت‌های مختلف برای پروژه‌ها
 • امکان تخصیص مدیران به پروژه‌های مختلف
 • قابلیت پیاده‌سازی قواعد مرخصی استحقاقی، استفاده و انتقال بر اساس قوانین مجموعه
 • قابلیت مدیریت توزیع کارانه و پاداش بر اساس پروژه
 • قابلیت مدیریت خودکار فعالسازی‌/غیرفعال‌سازی پرسنل بر روی دستگاه‌های حضور و غیاب بر اساس تاریخ قرارداد
 • قابلیت دریافت و ارسال اطلاعات به سامانه های مالی موجود
 • قابلیت درخواست فرآیندی اقلام مورد نیاز ماموریت (بلیط، اسکان، خودرو)، ثبت و اطلاع رسانی موارد تهیه شده
 • قابلیت پوشش انواع قواعد مربوط به زمان تردد بین درب اصلی تا محل کار (کارگاه)

پروژه‌ها مشخص نمایند.

پیمانکاری و عمرانی
راهکار پیمانکاری و عمرانی کسرا

نرم افزارهای مرتبط

سخت افزارهای مرتبط

مشتریان ما در این عرصه

راهکارها

راهکار صنایع فولاد و معادن.

صنایع فولاد و معادن

راهکار صنایع بهداشتی و دارویی.

صنایع بهداشتی و دارویی

راهکار صنایع غذایی.

صنایع غذایی

راهکار بانک و موسسات مالی.

بانک‌ها و موسسات مالی

راهکار سازمان های متمرکز.

سازمان های متمرکز

راهکار بازرسی و انتظامات.

راهکار بازرسی و انتظامات کسرا

راهکار تحقیقاتی و دانشگاهی.

راهکار دانشگاهی (حوزه های تحقیقاتی و دانشگاهی)

راهکار سازمان های خصوصی.

سازمان های خصوصی

راهکار توزیع و پخش.

حوزه توزیع و پخش

راهکار اداری، سازمانی و دولتی.

حوزه اداری، سازمانی و دولتی

راهکار صنایع خودرو.

حوزه صنایع خودرو و قطعات

راهکار دانشگاه های علوم پزشکی.

راهکار دانشگاه های علوم پزشکی

راهکار سازمان های دفاعی.

سازمان های دفاعی و نظامی

راهکار هولدینگ.

شرکت‌های هولدینگ و خوشه ای

راهکار بیمارستانی درمانی.

بیمارستانی درمانی

راهکار نفت، گاز و پتروشیمی.

شرکت‌های نفت، گاز و پتروشیمی