راهکار دانشگاهی

راهکار دانشگاهی (حوزه های تحقیقاتی و دانشگاهی)

  • قابلیت چینش شیفت‌های خاص و نامنظم برای پرسنل
  • قابلیت اعمال قواعد خاص برای پرسنل رسمی، قراردادی، ساعتی و هیئت علمی
  • قابلیت پیاده‌سازی قواعد مرخصی استحقاقی، استفاده و انتقال بر اساس قوانین مجموعه
  • قابلیت مدیریت خودکار فعالسازی‌/غیرفعال‌سازی پرسنل بر روی دستگاه‌های حضور و غیاب بر اساس تاریخ قرارداد
  • قابلیت دریافت و ارسال اطلاعات به سامانه های مالی موجود در راهکار دانشگاهی
  • قابلیت درخواست فرآیندی اقلام مورد نیاز ماموریت (بلیط، اسکان، خودرو)، ثبت و اطلاع رسانی موارد تهیه شده
  • قابلیت مدیریت توزیع کارانه و پاداش ریالی یا اضافه کار برای پرسنل
  • قابلیت ثبت تردد پرسنل از طریق دستگاه‌های تشخیص چهره با الزام استفاده از ماسک
راهکار دانشگاهی
راهکار حوزه های تحقیقاتی و دانشگاهی کسرا

نرم افزارهای مرتبط

سخت افزارهای مرتبط

مشتریان ما در این عرصه

راهکارها

راهکار صنایع فولاد و معادن.

صنایع فولاد و معادن

راهکار صنایع بهداشتی و دارویی.

صنایع بهداشتی و دارویی

راهکار صنایع غذایی.

صنایع غذایی

راهکار بانک و موسسات مالی.

بانک‌ها و موسسات مالی

راهکار سازمان های متمرکز.

سازمان های متمرکز

راهکار پیمانکاری و عمرانی.

پیمانکاری و عمرانی

راهکار بازرسی و انتظامات.

راهکار بازرسی و انتظامات کسرا

راهکار سازمان های خصوصی.

سازمان های خصوصی

راهکار توزیع و پخش.

حوزه توزیع و پخش

راهکار اداری، سازمانی و دولتی.

حوزه اداری، سازمانی و دولتی

راهکار صنایع خودرو.

حوزه صنایع خودرو و قطعات

راهکار دانشگاه های علوم پزشکی.

راهکار دانشگاه های علوم پزشکی

راهکار سازمان های دفاعی.

سازمان های دفاعی و نظامی

راهکار هولدینگ.

شرکت‌های هولدینگ و خوشه ای

راهکار بیمارستانی درمانی.

بیمارستانی درمانی

راهکار نفت، گاز و پتروشیمی.

شرکت‌های نفت، گاز و پتروشیمی