شرکت‌های نفت، گاز و پتروشیمی

شرکت‌های نفت، گاز و پتروشیمی

صنعت نفت و نیز صنایع وابسته به آن به علت پراکندگی جغرافیایی و پیچیدگی‌هایی که در بسیاری از موارد به علت شرایط مدیریت مرکزی وزارتی؛ و نیز شرایط محیط‌های عملیاتی خاص این صنایع نیازمندی های خاص و منحصر به فردی را در رابطه با سامانه‌های تولیدی مرتبط با شرکت مهندسی کسرا ایجاد نموده است. کسرا در طول سالیان اخیر و با بهره‌گیری از تجربه ارائه محصول به بیش از 50 شرکت مختلف در حوزه‌های نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی توانسته است راهکارهای اختصاصی و متناسب‌سازی شده برای این دسته از شرکت‌ها ارائه نماید. 

قابلیت های محصولات نرم افزاری کسرا برای شرکت‌های نفت، گاز و پتروشیمی

 • دریافت و ارسال اطلاعات به سامانه جامع نفت از طریق تبادل فایل
 • چینش شیفت‌های خاص و نامنظم برای پرسنل اقماری
 • اعمال قواعد خاص برای پرسنل رسمی، قراردادی و اقماری
 • پیادهسازی قواعد مرخصی استحقاقی، استفاده و انتقال بر اساس سن و سابقه
 • مدیریت خودکار فعالسازی‌/غیرفعال‌سازی پرسنل بر روی دستگاه‌های حضور و غیاب بر اساس تاریخ قرارداد
 • قابلیت سامانه مدیریت رستوران باشگاهی جهت مدیریت توزیع غذاهای یارانه‌دار و سهمیه‌ای
 • قابلیت سامانه تغذیه جهت مدیریت توزیع غذا برای دکل‌های حفاری
 • قابلیت مدیریت توزیع کارانه و پاداش ریالی برای شرکت‌های پتروشیمی بر اساس میزان تولید
 • قابلیت مدیریت توزیع کارانه و پاداش بر اساس پروژه
 • قابلیت‌ مولتی‌کمپانی برای ارائه یک نرم‌افزار مرکزی برای همه شرکت‌های زیرمجموعه شرکت مادر
 • قابلیت سامانه مدیریت ماموریت و مسافرت شامل بوکینگ (درخواست)، کلیم (گزارش)، اصلاحیه، بودجه
 • درخواست فرآیندی اقلام مورد نیاز ماموریت (بلیط، اسکان، خودرو)، ثبت و اطلاع رسانی موارد تهیه شده
 • پیاده‌سازی انواع قواعد سهمیه و مانده مرخصی برای پرسنل قراردادی و قواعد استخدام کشوری
 • قابلیت سامانه تردد کالا جهت مدیریت ورود و خروج کالا به شرکت ویا جابجایی بین شعب مختلف
 • قابلیت ثبت تردد از طریق موقعیت مکانی یا IP برای مراکزی کوچک فاقد توجیه برای خرید دستگاه ساعت

نرم افزارهای مرتبط

سخت افزارهای مرتبط

مشتریان ما در این عرصه

راهکارها

راهکار صنایع فولاد و معادن.

صنایع فولاد و معادن

راهکار صنایع بهداشتی و دارویی.

صنایع بهداشتی و دارویی

راهکار صنایع غذایی.

صنایع غذایی

راهکار بانک و موسسات مالی.

بانک‌ها و موسسات مالی

راهکار سازمان های متمرکز.

سازمان های متمرکز

راهکار پیمانکاری و عمرانی.

پیمانکاری و عمرانی

راهکار بازرسی و انتظامات.

راهکار بازرسی و انتظامات کسرا

راهکار تحقیقاتی و دانشگاهی.

راهکار دانشگاهی (حوزه های تحقیقاتی و دانشگاهی)

راهکار سازمان های خصوصی.

سازمان های خصوصی

راهکار توزیع و پخش.

حوزه توزیع و پخش

راهکار اداری، سازمانی و دولتی.

حوزه اداری، سازمانی و دولتی

راهکار صنایع خودرو.

حوزه صنایع خودرو و قطعات

راهکار دانشگاه های علوم پزشکی.

راهکار دانشگاه های علوم پزشکی

راهکار سازمان های دفاعی.

سازمان های دفاعی و نظامی

راهکار هولدینگ.

شرکت‌های هولدینگ و خوشه ای

راهکار بیمارستانی درمانی.

بیمارستانی درمانی