تماس با ما

تماس با ما

توجه: در صورتی که کاربر سامانه نرم افزار حضور و غیاب ، مدیریت تغذیه و حراست کسرا هستید و در خصوص استفاده از سامانه خود مشکلی دارید، حتماً با مدیر سیستم سازمان و یا شرکت خود تماس بگیرید. مدیران سیستم نیز می توانند با این لینک به صفحه پرتال پشتیبانی مشتریان کسرا هدایت شوند.