دانشگاه های علوم پزشکی

راهکار دانشگاه های علوم پزشکی

دانشگاه‌های علوم پزشکی به علت گستردگی جغرافیایی، تعداد پرسنل بسیار بالا، تنوع مراکز ارائه خدمت و انواع شرایط استخدامی شرایط بسیار پیچیده‌ و دقیقی در رابطه با سامانه‌های حضور و غیاب طلب می کند. شرکت مهندسی کسرا در سال‌های اخیر با اتکا به دانش فنی و نیز تجربه حاصل شده از کار با 25 دانشگاه علوم پزشکی و ستاد وزارت بهداشت توانسته است قابلیت‌های متمایزی در سامانه‌های خود برای پوشش این موارد ایجاد و ارائه نماید. برخی از توانمندی‌های ارائه شده در این رابطه به شرح زیر است:

 • قابلیت مولتی کمپانی جهت ارائه یک نرم‌افزار مرکزی برای کل واحد‌ها و بیمارستان‌های زیرمجموعه
 • اعمال انواع قوانین و مقررات در رابطه با انواع استخدام شامل رسمی، پیمانی، تبصره 3 و 4 و …
 • قابلیت‌ ویژه برای حضور و غیاب پرسنل شرکتی بدون مواجهه با عواقب قانونی
 • محاسبه سریع و منحصربه فرد برای پرسنل بسیار بالا تا حدود 35.000 نفر
 • ثبت سابقه‌کار داخلی و خارجی پرستاران جهت استفاده از طرح ارتقاء بهره‌وری
 • ایجاد گروه‌های سختی‌کار پرستاران با عضویت‌های تاریخ‌دار
 • مدیریت چینش شیفت‌های پرستاری بر اساس طرح ارتقاء بهره‌وری و اعمال کاهش خودکار ساعات کار
 • ارائه داده‌های مورد نیاز برای پرداخت مبتنی بر عملکرد پرستاران (طرح قاصدک)
 • اعمال قواعد و مقررات مرتبط با آنکالی پرستاران
 • پیاده‌سازی قواعد مرتبط با حضور پزشکان در کلینیک‌ها و راهکار دانشگاه علوم پزشکی بر اساس مدت زمانی حضور و تعداد بیمار

راهکار دانشگاه های علوم پزشکی کسرا

 • ثبت تردد از طریق موقعیت مکانی یا IP برای مراکزی کوچک فاقد توجیه برای خرید دستگاه ساعت
 • ایجاد انواع روش‌های ثبت تردد برای پزشکان و اعضای هیات علمی از طریق تردد خودرو، RFID و ثبت چهره
 • ایجاد انواع فرآیند‌ها و محاسبات برای پوشش قواعد و مقررات افراد دارای چندین سمت
 • ایجاد درخواست ماموریت و صدور حکم مکانیزه و طراحی چاپ متناسب با فرمت مورد نیاز
 • انجام محاسبات ریالی مرتبط با حق ماموریت به صورت مکانیزه بر اساس انواع ماموریت و استخدام
 • سامانه مدیریت تغذیه برای پوشش قواعد و مقررات تولید و توزیع غذای بیمارستانی
 • مدیریت تغذیه آفلاین جهت تضمین حسن عملکرد سامانه در موارد قطعی شبکه یا سرور
 • مدیرت دستگاه‌های حضور و غیاب متنوع موجود دانشگاه از طریق یک سامانه متمرکز و یکپارچه
 • حضور غیاب پرسنل از طریق دستگاه‌های تشخیص چهره با الزام استفاده از ماسک
دانشگاه های علوم پزشکی
راهکار دانشگاه های علوم پزشکی کسرا

نرم افزارهای مرتبط

سخت افزارهای مرتبط

مشتریان ما در این عرصه

راهکارها

راهکار صنایع فولاد و معادن.

صنایع فولاد و معادن

راهکار صنایع بهداشتی و دارویی.

صنایع بهداشتی و دارویی

راهکار صنایع غذایی.

صنایع غذایی

راهکار بانک و موسسات مالی.

بانک‌ها و موسسات مالی

راهکار سازمان های متمرکز.

سازمان های متمرکز

راهکار پیمانکاری و عمرانی.

پیمانکاری و عمرانی

راهکار بازرسی و انتظامات.

راهکار بازرسی و انتظامات کسرا

راهکار تحقیقاتی و دانشگاهی.

راهکار دانشگاهی (حوزه های تحقیقاتی و دانشگاهی)

راهکار سازمان های خصوصی.

سازمان های خصوصی

راهکار توزیع و پخش.

حوزه توزیع و پخش

راهکار اداری، سازمانی و دولتی.

حوزه اداری، سازمانی و دولتی

راهکار صنایع خودرو.

حوزه صنایع خودرو و قطعات

راهکار سازمان های دفاعی.

سازمان های دفاعی و نظامی

راهکار هولدینگ.

شرکت‌های هولدینگ و خوشه ای

راهکار بیمارستانی درمانی.

بیمارستانی درمانی

راهکار نفت، گاز و پتروشیمی.

شرکت‌های نفت، گاز و پتروشیمی