راهکار بازرسی و انتظامات کسرا

راهکار بازرسی و انتظامات کسرا

راهکار بازرسی و انتظامات کسرا متناسب با نوع نیاز کسب و کارها و برای حراست و حفاظت هر چه بیشتر و دقیقت در کنار دیگر سامانه های شرکت کسرا مثل نرم افزار حضور و غیاب و نرم افزار تغذیه و نرم افزار حراست و انتظامات تدارک دیده شده است.

  • ارائه مانیتورینگ تردد پرسنل
  • ارائه مانیتورینگ ورود و خروج کالا
  • ارائه مانیتورینگ تردد مراجعین
  • ارائه مانیتورینگ تردد خودرو
  • ارائه کارتابل حراست
  • ثبت تردد پرسنل از طریق دستگاه‌های تشخیص چهره با الزام استفاده از ماسک
راهکار بازرسی و انتظامات کسرا
راهکار بازرسی و انتظامات کسرا

نرم افزارهای مرتبط

سخت افزارهای مرتبط

مشتریان ما در این عرصه

راهکارها

راهکار صنایع فولاد و معادن.

صنایع فولاد و معادن

راهکار صنایع بهداشتی و دارویی.

صنایع بهداشتی و دارویی

راهکار صنایع غذایی.

صنایع غذایی

راهکار بانک و موسسات مالی.

بانک‌ها و موسسات مالی

راهکار سازمان های متمرکز.

سازمان های متمرکز

راهکار پیمانکاری و عمرانی.

پیمانکاری و عمرانی

راهکار تحقیقاتی و دانشگاهی.

راهکار دانشگاهی (حوزه های تحقیقاتی و دانشگاهی)

راهکار سازمان های خصوصی.

سازمان های خصوصی

راهکار توزیع و پخش.

حوزه توزیع و پخش

راهکار اداری، سازمانی و دولتی.

حوزه اداری، سازمانی و دولتی

راهکار صنایع خودرو.

حوزه صنایع خودرو و قطعات

راهکار دانشگاه های علوم پزشکی.

راهکار دانشگاه های علوم پزشکی

راهکار سازمان های دفاعی.

سازمان های دفاعی و نظامی

راهکار هولدینگ.

شرکت‌های هولدینگ و خوشه ای

راهکار بیمارستانی درمانی.

بیمارستانی درمانی

راهکار نفت، گاز و پتروشیمی.

شرکت‌های نفت، گاز و پتروشیمی