آموزش نرم افزار حضور و غیاب کسرا.

آموزش نرم افزارتغذیه کسرا

برگزیدهآموزش

آموزش نرم افزار حضور و غیاب

آموزش صفحه پرسنلی

آموزش نرم افزار حضور و غیاب

آموزش صفحه کارکرد ماهانه

آموزش نرم افزار حضور و غیاب

آموزش صفحه درخواست مجوز

آموزش نرم افزار حضور و غیاب

آموزش صفحه تلورانس

آموزش نرم افزار حضور و غیاب

آموزش صفحه تاریخچه کارتابل

آموزش نرم افزار حضور و غیاب

آموزش صفحه اعطا به کاردکس

آموزش نرم افزار حضور و غیاب

آموزش صفحه تقویم کاری پرسنل

آموزش نرم افزار حضور و غیاب

آموزش صفحه ثبت تردد جایگزین کارتخوان

آموزش نرم افزار حضور و غیاب

آموزش صفحه تعطیلات

آموزش نرم افزار حضور و غیاب

آموزش صفحه حاضرین و غائبین

در بسیاری از شرکت‌ها و سازمان‌ها ممکن است که یک یا چندین رستوران وجود داشته باشد و هر کدام از این رستوران ها غذاهای متفاوتی را در هر وعده غذایی طبخ و سرو کنند.

معمولا در رستوران ها برای شناسایی افراد و تحویل غذا به آنها از کارتخوان استفاده می شود. این شناسایی می تواند از طریق ثبت اثر انگشت، ثبت کارت یا تشخیص چهره صورت گیرد.

سازمان ها به صورت کلی در رستوران های خود، غذاها را در وعده های غذایی متفاوتی تهیه و طبخ می کنند. در اتوماسیون تغذیه نیز جهت مدیریت برنامه غذایی نیاز به تعریف وعده های غذایی داریم.

در شرکت های بزرگ که چندین رستوران در سازمان وجود دارد نیاز به سامانه یکپارچه و کارآمدی است تا بتواند برای هر کدام از رستوران ها یک برنامه جداگانه و روزانه تعیین کند.

بسیاری از سازمان‌هایی که تنوع بالایی در برنامه غذایی خود دارند جهت اطلاع از میزان غذای سفارش داده شده و به جهت مدیریت حداکثری در میزان و تعداد غذای مصرفی سازمان یا شرکت خود از سیستم رزرو غذا استفاده می کنند.

آموزش نرم افزارهای مرتبط