بیمارستانی درمانی

بیمارستانی درمانی

بیمارستان‌ها به علت شرایط کاری بیست و چهار ساعته و نیز شرایط متغیر در تعداد بیماران در روز‌های مختلف هفته و حتی ساعات مختلف شبانه‌روز و به طور کلی اماکن بیمارستانی درمانی، یکی از پیچیده‌ترین حالات حضور و غیاب و تغذیه را در بین طیف گسترده مشتریان کسرا تشکیل می‌دهند. کسرا با اتکا به بیش از 10 سال تجربه کار با انواع بیمارستان‌های دولتی، خصوصی و تامین اجتماعی توانسته است راهکارهای بسیار مناسبی را جهت افزایش بهره‌وری و صرفه‌جویی در هزینه‌های بیمارستانی ارائه نماید. برخی از قابلت‌های سامانه‌ حضور غیاب کسرا برای بیمارستان‌ها به شرح زیر است:

 • قابلیت ارائه آمار لحظه‌ای هنگام چینش شیفت بیمارستانی درمانی در بخش‌های مختلف بر اساس جنسیت
 • قابلیت هشدار تداخل شیف برای نفراتی شیفت همزمان در دو واحد برایشان تعریف می‌گردد.
 • اعمال قواعد و مقررات مرتبط با محدودیت‌های چینش شیفت به صورت متوالی و متناوب
 • اعمال تغییرات شیفت‌های کاری پرستاران به صورت گروهی در یک بازه زمانی
 • ایجاد کارانه و پاداش اضافه‌کار یا ریالی پرسنل پرستاری و پشتیبانی بر اساس دستورالعمل بیمارستان
 • ارائه انواع سامانه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مدیریت تردد و کنترل دسترسی به اماکن مهم و حساس
 • ثبت تردد پرسنل از طریق دستگاه‌های تشخیص چهره با الزام استفاده از ماسک
 • چینش شیفت‌های پرستاری به صورت‌ ماهانه قبل از فرارسیدن ماه
 • اعمال قواعد و مقررات طرح ارتقاء بهره‌وری در کاهش ساعات کار پرستاران بیمارستانی درمانی
 • محاسبه میزان موظفی و اضافه‌کار ماهیانه بر اساس چینش شیفت انجام شده برای پرستاران
 • ارائه آمار لحظه‌ای پرستاران و کادر درمان بر اساس نوع خدمت (پرستار، بهیار، کمک بهیار و …)
 • اعمال قواعد و مقررات مرتبط با دریافت غذای پرسنل متناسب با شیفت کاری
 • مدیریت رزرو غذای بیمار بر اساس رژیم غذایی و نظریه پزشک
بیمارستانی درمانی
راهکار بیمارستانی، درمانی کسرا

نرم افزارهای مرتبط

سخت افزارهای مرتبط

مشتریان ما در این عرصه

راهکارها

راهکار صنایع فولاد و معادن.

صنایع فولاد و معادن

راهکار صنایع بهداشتی و دارویی.

صنایع بهداشتی و دارویی

راهکار صنایع غذایی.

صنایع غذایی

راهکار بانک و موسسات مالی.

بانک‌ها و موسسات مالی

راهکار سازمان های متمرکز.

سازمان های متمرکز

راهکار پیمانکاری و عمرانی.

پیمانکاری و عمرانی

راهکار بازرسی و انتظامات.

راهکار بازرسی و انتظامات کسرا

راهکار تحقیقاتی و دانشگاهی.

راهکار دانشگاهی (حوزه های تحقیقاتی و دانشگاهی)

راهکار سازمان های خصوصی.

سازمان های خصوصی

راهکار توزیع و پخش.

حوزه توزیع و پخش

راهکار اداری، سازمانی و دولتی.

حوزه اداری، سازمانی و دولتی

راهکار صنایع خودرو.

حوزه صنایع خودرو و قطعات

راهکار دانشگاه های علوم پزشکی.

راهکار دانشگاه های علوم پزشکی

راهکار سازمان های دفاعی.

سازمان های دفاعی و نظامی

راهکار هولدینگ.

شرکت‌های هولدینگ و خوشه ای

راهکار نفت، گاز و پتروشیمی.

شرکت‌های نفت، گاز و پتروشیمی