سامانه کارانه پاداش و بهره وری...

سامانه کارانه پاداش و بهره وری

سامانه کارانه پاداش و بهره وری کسرا

سیستم مدیریت کارانه پاداش بهره وری کسرا یک سامانه منحصر به فرد در زمینه خودکارسازی اعطای انواع پاداش در سازمان‌ها بوده و از زیرمجموعه‌های نرم افزار حضور و غیاب کسرا محسوب می‌شود. در اغلب سازمان‌های به علت پیچیدگی‌های مکانیزم‌های توزیع پاداش و نیز نگرانی از امنیت اطلاعات پاداش‌های داده شده، اعطای آن یا به صورت متمرکز از طریق مدیریت ارشد سازمان انجام شده یا از طریق جمع‌آوری اطلاعات مدیران بدون کنترل قوانین و محدودیت‌ها از طریق فایل اکسل یا اتوماسیون اداری صورت می‌پذیرد. این سامانه با امکان پیاده‌سازی انواع پاداش و یا اضافه‌کار تشویقی قابلیت‌های متمایزی را در اختیار کاربران خود در حوزه ارزیابی عملکرد کارکنان قرار می‌دهد.

"" indicates required fields

سامانه کارانه پاداش و بهره وری کسرا

امکانات و مزایای نرم افزار کارانه پاداش بهره وری کسرا

 • تعریف انواع دوره‌های اعطای پاداش شامل دوره های ماهانه، فصلی، شش ماهه، سالانه و ...
 • تعریف انواع پاداش­ها شامل پاداش‌های ریالی، مبتنی بر تحقق تولید، ثابت، مبتنی بر سمت و ...
 • تعریف مکانیزم‌های کسب امتیاز توسط پرسنل با فرمول‌های محاسباتی دلخواه
 • تعیین انواع محدودیت‌ها جهت اعطای انواع پاداش به صورت فردی، سمتی، سرجمع و میانگین واحد سازمانی
 • تعریف چارت سازمانی پاداش به صورت مجزا از چارت سازمانی
 • دریافت پاداش از چندین محل متفاوت مانند پروژه‌ها، واحدهای سازمانی و ...
 • تعریف انواع فرم‌های توزیع متناسب با نیاز سازمان شامل‌ آیتم‌های گزارشی و ویرایشی
 • محاسبه مکانیزه مبلغ هر امتیاز پاداش مطابق با فرمول‌های سازمان
 • محاسبه سهمیه پاداش هر واحد متناسب با امتیاز کسب شده پرسنل آن واحد
 • ایجاد صندوق پاداش برای ذخیره مقادیری از آن جهت توزیع در دوره‌های آتی
 • ارتباط با انواع سامانه‌های مرتبط مانند تولید، پروژه و ... جهت دریافت اطلاعات مورد نیاز
 • مقایسه لحظه‌ای مقادیر اعطایی پاداش با محدودیت‌های وضع شده و جلوگیری از عبور از محدودیت
 • شروع اعطای پاداش از سطح خاص چارت سازمانی
 • ایجاد فرآیندهای مورد نیاز جهت تایید پاداش

نرم افزار کارانه چیست و چگونه به سازمان ها کمک می کند؟

در همه‌ی سازمان‌های اداری و دولتی، حقوق دریافتی پرسنل با حقوق پایه آن‌ها تفاوت زیادی دارد. این سازمان‌ها برای بهبود و تعدیل حقوق پرسنل از کارانه یا سیستم پاداش استفاده می‌کنند. کارانه ارزیابی عملکرد پاداش در واقع استفاده از پارامترهایی خارج از روالی است که به کارکرد پرسنل اضافه می‌شود. یکی از روش‌هایی که سازمان‌ها می‌توانند با استفاده از آن حقوق بیشتری را به کارکنان خود بدهند بدون اینکه آن افزایش حقوق روی سنوات، عیدی و موارد دیگر...

سیستم پاداش و کارانه کسرا

ما در کسرا آماده ارائه مشاوره به شما هستیم

"" indicates required fields

نرم افزارهای مرتبط با سیستم پاداش کارانه بهره وری کسرا