شرکت‌های هولدینگ و خوشه ای

شرکت‌های هولدینگ و خوشه ای

با توجه به روند گسترش کسب و کارها یا شرکت‌‌هایی که ساختار خوشه‌ای یا هولدینگ دارند، یکپارچگی در سامانه‌های خدماتی مورد استفاده این شرکت‌ها؛ و نیز امکان مدیریت دقیق همراه با اطلاعات لحظه‌ای از جانب شرکت مادر چالش مهمی برای شرکت‌های هولدینگ محسوب می‌گردد. کسرا در راستای ارائه راهکارهای ویژه خود برای گروه‌های مختلف کسب و کارها، زیرساخت مدیریت شرکت‌های هولدینگ یا به اصطلاح Multi Company را در سامانه‌های خود ایجاد نموده که برخی از قابلیت‌های این زیرساخت شرکت مهندسی کسرا به شرح زیر است:

 • قابلیت دستیابی خودکار به اطلاعات پرسنل برای مدیر سیستم به محض جابجایی شرکت
 • ایجاد پرسنل، چارت سازمانی و جایگاه‌های سازمانی برای مدیر سیستم هر شرکت
 • ایجاد قواعد اختصاصی هر شرکت توسط مدیر سیستم بدون ایجاد تداخل برای سایر شرکت‌ها
 • ایجاد ساختار درختی نامحدود برای شرکت خوشه ای و زیر‌مجموعه‌ها
 • تفکیک داده‌های مرتبط با پرسنل و چارت سازمانی بر اساس شرکت
 • ارائه دسترس آنی و بسیار ساده به اطلاعات هر شرکت برای مدیر سیستم
 • ایجاد قواعد عمومی برای همه شرکت‌های زیر مجموعه توسط مدیر سیستم
 • مشاهده گروه‌های پرسنل ایجاد شده توسط مدیر سیستم هولدینگ برای مدیران سیستم زیرمجموعه‌ها
 • تغییر عضویت پرسنل هر شرکت در گروه‌های عمومی هولدینگ توسط مدیر سیستم شرکت
 • مشاهده گزارش‌های عمومی برای اطلاعات هر شرکت توسط مدیر سیستم شرکت
 • مشاهده گزارش‌های تجمیع شده و لحظه‌ای همه شرکت‌ها توسط مدیر سیستم هولدینگ
 • ثبت تردد از طریق موقعیت مکانی یا IP برای مراکزی کوچک فاقد توجیه برای خرید دستگاه ساعت
شرکت‌های هولدینگ و خوشه ای
راهکار شرکت‌های هولدینگ و خوشه ای کسرا

نرم افزارهای مرتبط

سخت افزارهای مرتبط

مشتریان ما در این عرصه

راهکارها

راهکار صنایع فولاد و معادن.

صنایع فولاد و معادن

راهکار صنایع بهداشتی و دارویی.

صنایع بهداشتی و دارویی

راهکار صنایع غذایی.

صنایع غذایی

راهکار بانک و موسسات مالی.

بانک‌ها و موسسات مالی

راهکار سازمان های متمرکز.

سازمان های متمرکز

راهکار پیمانکاری و عمرانی.

پیمانکاری و عمرانی

راهکار بازرسی و انتظامات.

راهکار بازرسی و انتظامات کسرا

راهکار تحقیقاتی و دانشگاهی.

راهکار دانشگاهی (حوزه های تحقیقاتی و دانشگاهی)

راهکار سازمان های خصوصی.

سازمان های خصوصی

راهکار توزیع و پخش.

حوزه توزیع و پخش

راهکار اداری، سازمانی و دولتی.

حوزه اداری، سازمانی و دولتی

راهکار صنایع خودرو.

حوزه صنایع خودرو و قطعات

راهکار دانشگاه های علوم پزشکی.

راهکار دانشگاه های علوم پزشکی

راهکار سازمان های دفاعی.

سازمان های دفاعی و نظامی

راهکار بیمارستانی درمانی.

بیمارستانی درمانی

راهکار نفت، گاز و پتروشیمی.

شرکت‌های نفت، گاز و پتروشیمی