سازمان های دفاعی و نظامی

سازمان های دفاعی و نظامی

سازمان های دفاعی و نظامی با توجه به شرایط امنیتی و نظامی خود اقتضائات خاصی را در ارتباط با سامانه های حضور و غیاب طلب می کنند که شرکت مهندسی کسرا می تواند با استفاده از موتورهای قدرتمند و پویای خود از جمله موتور تولید قوانین کسرا بهترین عملکرد را در تعریف انواع قوانین و مقرراتی حضور و غیابی داشته باشد. علاوه بر این، کسرا قادر است راهکارها و قابلیت های حضور و غیابی بینظیر دیگری همچون موارد زیر را در اختیار کلیه سازمان های دفاعی و نظامی قرار دهد:

 • قابلیت اعمال قواعد خاص برای پرسنل جانباز، ایثارگر و بازنشسته
 • قابلیت درخواست فرآیندی اقلام مورد نیاز ماموریت (بلیط، اسکان، خودرو)، ثبت و اطلاع رسانی موارد تهیه شده
 • قابلیت ارائه انواع سامانه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مدیریت تردد و کنترل دسترسی به اماکن مهم و حساس
 • قابلیت چینش شیفت‌های خاص و نامنظم برای پرسنل و کادر نظامی و وظیفه
 • قابلیت اعمال قواعد خاص برای پرسنل رسمی و کادر وظیفه
 •  قابلیت ثبت تردد پرسنل از طریق دستگاه‌های تشخیص چهره با الزام استفاده از ماسک
 • قابلیت پوشش انواع قواعد مربوط به زمان تردد بین درب اصلی تا محل کار (کارگاه)
 • قابلیت پیاده‌سازی قواعد مرخصی استحقاقی، استفاده و انتقال بر اساس قوانین لشکری و کشوری
 • مدیریت خودکار فعالسازی‌/غیرفعال‌سازی پرسنل بر روی دستگاه‌های حضور و غیاب بر اساس تاریخ قرارداد
 • دریافت و ارسال اطلاعات به سامانه های مالی موجود
 • سامانه تردد کالا جهت مدیریت ورود و خروج کالا و یا جابجایی
سازمان های دفاعی و نظامی
راهکار سازمان های دفاعی و نظامی کسرا

نرم افزارهای مرتبط

سخت افزارهای مرتبط

مشتریان ما در این عرصه

راهکارها

راهکار صنایع فولاد و معادن.

صنایع فولاد و معادن

راهکار صنایع بهداشتی و دارویی.

صنایع بهداشتی و دارویی

راهکار صنایع غذایی.

صنایع غذایی

راهکار بانک و موسسات مالی.

بانک‌ها و موسسات مالی

راهکار سازمان های متمرکز.

سازمان های متمرکز

راهکار پیمانکاری و عمرانی.

پیمانکاری و عمرانی

راهکار بازرسی و انتظامات.

راهکار بازرسی و انتظامات کسرا

راهکار تحقیقاتی و دانشگاهی.

راهکار دانشگاهی (حوزه های تحقیقاتی و دانشگاهی)

راهکار سازمان های خصوصی.

سازمان های خصوصی

راهکار توزیع و پخش.

حوزه توزیع و پخش

راهکار اداری، سازمانی و دولتی.

حوزه اداری، سازمانی و دولتی

راهکار صنایع خودرو.

حوزه صنایع خودرو و قطعات

راهکار دانشگاه های علوم پزشکی.

راهکار دانشگاه های علوم پزشکی

راهکار هولدینگ.

شرکت‌های هولدینگ و خوشه ای

راهکار بیمارستانی درمانی.

بیمارستانی درمانی

راهکار نفت، گاز و پتروشیمی.

شرکت‌های نفت، گاز و پتروشیمی