حوزه اداری، سازمانی و دولتی

حوزه اداری، سازمانی و دولتی

شرکت‌های دولتی اداری و سازمان ها با توجه به تنوع ارائه خدمات از جانب دولت، بخش بسیاری از نیروی کار جامعه را در خود جای داده‌اند. به تبع این موضوع و همچنین با در نظرگرفتن نوع فعالیت های خود این شرکت ها نیازهای متنوعی نیز برای این دسته از شرکت‌ها در مورد حضور و غیاب پرسنل بوجود آمده است. کسرا با اتکا به تجربه 20 ساله خود در ارتباط با این شرکت‌ها توانسته ‌است امکانات متنوعی را متناسب با نیازهای مطرح شده به سامانه‌های خود اضافه نماید که برخی از این قابلت‌ها به این شرح است.

راهکار حوزه اداری، سازمانی و دولتی کسرا

 • پوشش انواع قواعد مرتبط با نوع استخدام شامل استخدام کشوری، تامین اجتماعی، نفت و اداری دولتی …
 • پوشش قواعد مرتبط با نیروهای جذب شده در سازمان از طریق شرکت‌های تامین نیرو
 • پوشش قواعد و مقررات سازمان در رابطه به شیفت‌های نگهبانی
 • پوشش انواع مقررات مربوط به ثبت تردد و محدودیت‌های مرتبط در دفاتر مختلف سازمان
 • مدیریت توزیع کارانه و پاداش ریالی یا اضافه کار برای پرسنل
 • ثبت درخواست و انجام فرآیند مربوطه جهت جابجایی نیروهای بین شعب و واحدهای مختلف
 • جابجایی خودکار اثرانگشت، چهره و کارت افراد از محل مبدا به محل مقصد در صورت تایید جابجایی
 • ثبت تردد مدیران بر اساس سامانه‌های پلاک‌خوان و RFID
 • ثبت تردد پرسنل از طریق دستگاه‌های تشخیص چهره با الزام استفاده از ماسک
 • ثبت تردد از طریق موقعیت مکانی یا IP برای مراکزی کوچک فاقد توجیه برای خرید دستگاه ساعت
 • مدیریت خودکار فعالسازی‌/غیرفعال‌سازی پرسنل بر روی دستگاه‌های حضور و غیاب بر اساس تاریخ قرارداد
 • اعمال قواعد خاص برای پرسنل رسمی، قراردادی و هیئت مدیره
حوزه اداری، سازمانی و دولتی
راهکار حوزه اداری، سازمانی و دولتی کسرا

نرم افزارهای مرتبط

سخت افزارهای مرتبط

مشتریان ما در این عرصه

راهکارها

راهکار صنایع فولاد و معادن.

صنایع فولاد و معادن

راهکار صنایع بهداشتی و دارویی.

صنایع بهداشتی و دارویی

راهکار صنایع غذایی.

صنایع غذایی

راهکار بانک و موسسات مالی.

بانک‌ها و موسسات مالی

راهکار سازمان های متمرکز.

سازمان های متمرکز

راهکار پیمانکاری و عمرانی.

پیمانکاری و عمرانی

راهکار بازرسی و انتظامات.

راهکار بازرسی و انتظامات کسرا

راهکار تحقیقاتی و دانشگاهی.

راهکار دانشگاهی (حوزه های تحقیقاتی و دانشگاهی)

راهکار سازمان های خصوصی.

سازمان های خصوصی

راهکار توزیع و پخش.

حوزه توزیع و پخش

راهکار صنایع خودرو.

حوزه صنایع خودرو و قطعات

راهکار دانشگاه های علوم پزشکی.

راهکار دانشگاه های علوم پزشکی

راهکار سازمان های دفاعی.

سازمان های دفاعی و نظامی

راهکار هولدینگ.

شرکت‌های هولدینگ و خوشه ای

راهکار بیمارستانی درمانی.

بیمارستانی درمانی

راهکار نفت، گاز و پتروشیمی.

شرکت‌های نفت، گاز و پتروشیمی