سیستم سبد کالا و بن کالا...

سیستم سبد کالا و بن کالا

سیستم سبد کالا و بن کالا

سازمان‌ها و شرکت‌ها برای افزایش انگیزه پرسنل و پوشش برخی نیازهای روزمره یا مناسبتی سازمان خود، اقدام به ارائه انواع بن، سبدهای معیشتی و یا کالا در بازه‌های زمانی مشخص یا مقطع زمانی خاصی می کنند. تعدد این موارد و بازه‌های زمانی توزیع و میزان غذای توزیع شده و باقیمانده می‌تواند دغذغه‌های بسیاری را برای سازمان ایجاد نموده و در بسیاری از موارد باعث نارضایتی پرسنل شود. برخی از مهمترین امکانات سیستم سبد کالا و بن کالا نرم افزار تغذیه کسرا به شرح زیر است.

  • تعریف انواع سبدهای کالای قابل توزیع برای بازه‌های زمانی مختلف
  • ثبت نفرات مشمول دریافت هر یک از سبدهای کالایی
  • توزیع مکانیزه بن از طریق احراز هویت از طریق دستگاه‌های یکپارچه با اتوماسیون رزرو غذا و حضور و غیاب
  • چاپ رسید دریافت سبد کالا پس از احراز هویت
  • گزارش میزان سبدهای توزیع شده و باقیمانده برای هر سبد کالایی تعریف شده
  • اعمال قواعد و مقررات مورد نیاز در هر نوبت توزیع آنلاین و آفلاین غذا، بسته به شرایط سازمان
shop-basket

نرم افزارهای حضور و غیاب کسرا