آموزش نرم افزار حضور و غیاب کسرا.

آموزش نرم افزاربایوویشن کسرا

برگزیدهآموزش

آموزش نرم افزار حضور و غیاب

آموزش صفحه پرسنلی

آموزش نرم افزار حضور و غیاب

آموزش صفحه کارکرد ماهانه

آموزش نرم افزار حضور و غیاب

آموزش صفحه درخواست مجوز

آموزش نرم افزار حضور و غیاب

آموزش صفحه تلورانس

آموزش نرم افزار حضور و غیاب

آموزش صفحه تاریخچه کارتابل

آموزش نرم افزار حضور و غیاب

آموزش صفحه اعطا به کاردکس

آموزش نرم افزار حضور و غیاب

آموزش صفحه تقویم کاری پرسنل

آموزش نرم افزار حضور و غیاب

آموزش صفحه ثبت تردد جایگزین کارتخوان

آموزش نرم افزار حضور و غیاب

آموزش صفحه تعطیلات

آموزش نرم افزار حضور و غیاب

آموزش صفحه حاضرین و غائبین

با آموزش صفحه ی نمایش تردد ها میتوانید از تردد های دریافت شده از دستگاه ها توسط بایویشن در حالت های مختلف گزارش گیری کنید و به صورت اکسل و پی دی اف خروجی بگیرید.

با آموزش صفحه مدیریت عملیات می توانید تمامی عملیات ایجاد شده دربایویشن و دستور داده شده به دستگاه ها را مانیتور کنید.

صفحه ی گروه افراد به منظور گروه بندی کاربران یا افراد سامانه بایویشن کسرا است. در این صفحه  امکان گروه بندی براساس واحد ها و یا گروه های سامانه حضور و غیاب کسرا نیز وجود دارد.

با این آموزش میگیریم در صورتی که در دستگاه اختلالی به وجود آمده باشد که نیاز به ریست یا به روز رسانی مجدد دستگاه داریم ، با استفاده از بایویشن این عملیات را انجام دهیم .

دریافت یا تخلیه تردد ها از دستگاه ها توسط نرم افزار بایویشن به صورت خودکار انجام می شود اما در صورت نیاز به انجام این عملیات به صورت دستی ، می توان از صفحه ی دستگاه در سامانه بایویشن استفاده کرد .

در بایویشن بدون نیاز به حضور فیزیکی و ورود به منوی دستگاه میتوانید آی پی دستگاه خود را تغییر دهید ، با استفاده از این میتوانید نحوه ی انجام این مورد را مشاهده کنید .

با استفاده از این آموزش می توانید دستگاه های برند ZK  را به بایویشن اضافه کرده و این برند دستگاه را مدیریت کرده و داده های روی دستگاه را واکشی کنیم .

با استفاده از این آموزش می توانید دستگاه های برند PW (دنیای پردازش) را به بایویشن اضافه کرده و این برند دستگاه را مدیریت کرده و داده های روی دستگاه را واکشی کنیم .

در سامانه بایویشن کسرا امکان تعریف سطوح مختلف دسترسی وجود دارد و میتوان با ایجاد گروه های دستگاه و افراد به هر ادمین فقط گروه های مختص به آن ادمین را دسترسی داد.

آموزش نرم افزارهای مرتبط