سیستم انبار رستوران (مواد اولیه رستوران ها)...

سیستم انبار رستوران (مواد اولیه رستوران ها)

سیستم انبار مواد اولیه رستوران ها

در بسیاری از سازمان‌ها و شرکت‌ها مرسوم است که با انعقاد قراردادهای همکاری، تامین غذای سازمان ها و شرکت ها به پیمانکاران واگذار می شود. علاوه بر این، شرکت‌هایی نیز وجود دارند که به دلیل وجود زیرساخت مناسب در رستوران­ها جهت پخت غذا، یا به جهت اطیمنان از تهیه مواد اولیه، برای کاهش هزینه‌های تامین غذا نسبت به تامین مواد اولیه اقدام نموده؛ و در نتیجه غذا در خود سازمان پخت و تهیه می‌گردد. در این سازمان‌ها نظارت بر تامین مواد اولیه، موجودی انبار، ثبت رسیدهای‌های ریالی خرید موارد اولیه؛ و نیز خروجی میزان مواد اولیه از انبارِ رستوران بسیار حائز اهمیت است. نرم افزار انبار مواد اولیه رستوران کسرا یا سیستم رستوران کسرا با هدف رفع این نوع نیازمندی ها در سازمان های مختلف، قابلیت های متنوعی را در مورد اتوماسیون های تغذیه و امکانات مرتبط با آن در اختیار سازمان ها و شرکت ها قرار می دهد.

انبار 2
انبار

ویژگی های سیستم انبار مواد اولیه رستوران ها

  • امکان تعریف انواع انبارهای مورد نیاز برای نگهداری مواد اولیه غذایی
  • امکان ثبت تمامی رسیدها و حواله‌های انبار به صورت مقداری و ریالی
  • امکان نمایش لحظه‌ای موجودی مواد غذایی در هر یک از انبارها
  • امکان ثبت نقطه سفارش برای مواد اولیه و ارائه گزارش از مواد اولیه داری موجودی کمتر از نقطه سفارش
  • ارائه گزارش مواد اولیه راکد در یک بازه زمانی جهت جلوگیری از خراب شدن ماده غذایی و استفاده از آن‌ها
  • امکان محاسبه مواد اولیه مورد نیاز هر وعده غذایی برای پخت غذا طبق رزرو انجام شده و صدور حواله
  • امکان تعیین دسترسی افراد به استفاده مواد اولیه و انبار
  • امکان تعریف دسترسی های متفاوت افراد به انبار های مختلف

"" indicates required fields

نرم افزارهای حضور و غیاب کسرا