سیستم تغذیه میهمان...

سیستم تغذیه میهمان

سیستم مدیریت غذا مهمان

بسیاری از سازمانها و شرکت ها جهت تکریم ارباب رجوع یا میهمانان خود اقدام به تهیه و توزیع غذا در وعده های غذایی مشخص شده می کنند. و غذا را در اختیار مهمان قرار می دهند. میهمانان می توانند پس ار مراجعه به سازمان و در هنگام شروع توزیع غذا، به همراه میزبان یا به صورت مجزا به محل توزیع غذا مراجعه نمایند و غذای خود را دریافت نمایند سیستم تغذیه مهمان.

سیستم اتوماسیون غذا کسرا این امکان را به سازمان ها می دهد که بتوانند منوهای غذایی مختلف را برا ی میهمانان خود مشخص نمایند و نوع توزیع آن را هم از قبل تعیین کنند. میهمانان با در اختیار داشتن کارت میهمان میتوانند از قبل در سیستم تعریف و غذا نیز توسط میزبان برای آنها توسط سیستم رزرواسیون تغذیه رزرو شود و با مراجعه به رستوران نسبت به دریافت غذای خود اقدام نمایند. غذا مهمان می تواند به صورت بیرون بر یا در محل توزیع شود که از قبل توسط میزبان یا ناظر رستوران در سامانه قابل ثبت می باشد. قابلیت تعریف میهمانان مربوط به واحدهای مختلف هر سازمان می تواند با رعایت  سقف یا کف تعداد میهمان در هر وعده غذایی یا بصورت ماهانه یا هفتگی وجود داشته باشد. با توجه به یکپارچگی اتوماسیون تغذیه و اتوماسیون مراجعین و میهمان کسرا میزبان میتواند قبل از مراجعه میهمان به سازمان اقدام به رزرو غذا در محل مشخص برای میهمان خود کند. در انتها گزارشات مربوط به غذاهای توزیع شده میهمانان به تفکیک هر واحد سازمان قابل گزارشگیری می باشد.

guset-food

"" indicates required fields

نرم افزارهای مرتبط با سیستم مدیریت غذا مهمان