سیستم قیمت غذا...

سیستم قیمت غذا

سیستم قیمت غذای کسرا

مهمترین کارکرد سامانه و اتوماسیون تغذیه تعریف برنامه غذایی؛ و نیز امکان دریافت ژتون برای غذا در وعده‌های غذایی مختلف در رستوران ها پس از احراز هویت است. نرم افزار قیمت غذای کسرا این امکان را به کاربران خود می دهد تا با استناد به ویژگی های تعریف شده برای آن قیمت غذای سازمان ها محاسبه و در چارچوب سامانه مدیریت رستوران در اختیار کاربران خود قرار گیرد.

price-food
price-food1

امکانات و مزایای نرم افزار قیمت غذای کسرا

  • قیمت‌گذاری‌های متفاوت غذا برای گروه‌های مختلف استفاده‌کنندگان
  • تعریف قیمت غذا شامل غذای یارانه ای، نیمه یارانه ای و آزاد
  • محاسبه بهای تمام شده قیمت غذا
  • تعریف قیمت در بازه های زمانی مختلف با حفظ قیمت های قبلی غذا
  • تعریف هزینه غذا در وعده های مختلف
  • تعریف قیمت غذا به صورت بسته های غذایی (پک غذایی) یا به صورت تکی بر اساس نوع برنامه غذایی رزرو شده در سیستم رزرواسیون تغذیه

"" indicates required fields