آموزش صفحه مانیتورینگ تردد پرسنل سامانه حضور و غیاب کسرا

آموزش نرم افزار حضور و غیاب کسرا.

در برخی از سازمان ها به علت فاصله درب ورود و خروج تا نگهبانی نیاز دارند که تردد پرسنل را به صورت آنلاین مشاهده کنند و یا اینکه پرسنل در هنگام خروج از سازمان مجوز های مورد نظر را ثبت کرده اند. به همین منظور در نرم افزار حضور و غیاب کسرا صفحه ای برای مشاهده آنلاین تردد های پرسنل وجود دارد که این امکان را به نگهبان در سازمان میدهد که تمامی تردد های ثبت شده بر روی کارتخوان ها را  مشاهده کنند. در آموزش صفحه مانیتورینگ تردد پرسنل سامانه حضور و غیاب کسرا با نحوه عملکرد این بخش ازنرم افزار کسری آشنا می شویم.

در ویدیو آموزش صفحه مانیتورینگ تردد پرسنل سامانه حضور و غیاب کسرا یاد میگیریم که:

  • چگونه تردد های افراد را در لحظه مشاهده کنیم
  • چگونه بر اساس کارتخوان های مختلف ، تردد ها را چک کنیم
  • اگر کارتخوان مورد نظر را در این صفحه مشاهده نکردیم چکار باید انجام بدهیم

آموزش صفحه مانیتورینگ تردد پرسنل در سامانه حضور و غیاب کسرا

در این صفحه میتوان تردد پرستل را به صورت لحظه ای مشاهده کرد. مسیر دسترسی به صفحه مانیتورینگ تردد پرسنل در نرم افزار حضور و غیاب کسرا:

در منو اصلی سامانه تردد پرسنل/ مانیتورینگ/ مانیتورینگ تردد پرسنل را انتخاب کنید.

آموزش صفحه مانیتورینگ تردد پرسنل سامانه حضور و غیاب کسرا

صفحه مانیتورینگ تردد پرسنل

در این صفحه تردد پرسنل را در لحظه نمایش می دهد و این صفحه دائما در حال بروزرسانی است؛

آموزش صفحه مانیتورینگ پرسنل در سامانه حضور و غیاب کسرا

صفحه نمایش تردد پرسنل

در قسمت های مشخص شده میتوانیم اطلاعات پرسنل را مشاهده کنیم.

آموزش صفحه مانیتورینگ تردد پرسنل در سیستم حضور و غیاب کسرا

مشاهده اطلاعات پرسنل

این اطلاعات شامل: نام پرسنلی، کد پرسنلی، واحد سازمانی، شماره کارت، نام کارتخوان، عنوان سمت، نام مجوز، نوع تردد، تاریخ و ساعت تردد است.

در برخی از سازمان ها برای ثبت تردد پرسنل چندین کارتخوان وجود دارد که در این صفحه در قسمت «نام کارتخوان» می توانیم نام کارتخوانی که فرد با آن ثبت تردد انجام داده را مشاهده کنیم.

در قسمت مجوز، اگر فرد در آن روز مجوزی را ثبت کرده باشد نمایش می دهد.

در قسمت نوع تردد، اگر سازمان نوع تردد را تعریف کرده باشد که ورود است یا خروج؛ در این قسمت نمایش می دهد در غیر اینصورت نامشخص را نشان می دهد.

در قسمت دیگر میتوانید عکس پرسنل در صورت وجود را مشاهده کنید.

آموزش صفحه مانیتورینگ تردد پرسنل در اتوماسیون ورود و خروج کسرا

مشاهده عکس پرسنل در صفحه مانیتورینگ تردد پرسنل

در این صفحه امکان نمایش تردد ها بر اساس کارتخوان ها وجود دارد. برای مشاهده کارتخوان انتخابی باید حتما آن را در صفحه «کارتخوان ها» تعریف کنیم.

آموزش مانیتورینگ فحه تردد پرسنل در سامانه ورود و خروج کسرا

نمایش ترددها بر اساس کارتخوان

و بعد از انتخاب کارتخوان مورد نظر گزینه فیلتر را انتخاب میکنیم.

نکته : در صفحه «دسترسی ها»؛ در پایین صفحه مانیتورینگ تردد پرسنل، به کارتخوان مورد نظر دسترسی بدهید تا بتوانید آن را در این صفحه مشاهده کنید.

 

آموزش نرم افزارهای مرتبط