آموزش صفحه ثبت تردد جایگزین کارتخوان سامانه ورود و خروج کسرا

آموزش نرم افزار حضور و غیاب کسرا.

 

در برخی از سازمان ها به ویژه بیمارستان ها نیاز است تا دسترسی ثبت تردد را به بعضی از افراد مانند منشی های بخش در بیمارستان بدهند. در آموزش صفحه ثبت تردد جایگزین کارتخوان سامانه حضور غیاب کسرا به شرح این امکان پرداخته ایم. در سامانه حضور و غیاب کسرا امکان ثبت تردد ها به صورت دسته ای در صفحه ثبت تردد جایگزین کارتخوان وجود دارد که توسط این صفحه می توانید تردد ها را برای افراد در یک روز به صورت دسته ای وارد کنید. در سامانه کنترل تردد کسرا این قابلیت وجود دارد که توسط این صفحه بتوان برای هر نفر در هر روز تعداد زیادی تردد ثبت کرد.

در ویدیو آموزش صفحه ثبت تردد جایگزین کارتخوان سامانه ورود و خروج کسرا یاد میگیریم که:

• چگونه ترددها را به صورت دسته ای ثبت کنیم؟
• «ثبت تردد جایگزین کارتخوان» در چه سازمان هایی کاربرد بیشتری دارد؟
• در چه مواردی نمی توان ترددها را ثبت کرد؟

آموزش صفحه ثبت تردد جایگزین کارتخوان در سامانه حضور و غیاب کسرا:

در سامانه کنترل تردد کسرا با وارد شدن به صفحه ثبت تردد جایگزین کارتخوان شما می توانید تردد های پرسنل را بر اساس روز در سامانه وارد کنید. مسیر دسترسی به این صفحه از منو اصلی/ سامانه تردد پرسنل/ مجوزها/ ثبت تردد جایگزین کارتخوان است.

آموزش صفحه ثبت تردد جایگزین کارتخوان سامانه ورود و خروج کسرا

آموزش صفحه ثبت تردد جایگزین کارتخوان سامانه ورود و خروج کسرا

پس از انتخاب گزینه فوق صفحه زیر به شما نمایش داده می شود.

ثبت تردد جایگزین کارتخوان سامانه ورود و خروج کسرا

ثبت تردد جایگزین کارتخوان سامانه ورود و خروج کسرا

در لود اولیه صفحه ثبت تردد جایگزین کارتخوان سامانه ورود و خروج کسرا، پرسنل زیر مجموعه را در روز جاری نمایش می دهد، شما می توانید با استفاده از گزینه «انتخاب اعضا»، افراد مورد نظر را انتخاب کنید.

پس از انتخاب گزینه «انتخاب اعضا» در صفحه باز شده می توانید از منوی «نوع» افراد مورد نظر را بر اساس واحد سازمانی، گروه، نوع سمت و یا پرسنلی انتخاب کنید.

انتخاب افراد مورد نظر را بر اساس واحد سازمانی، گروه، نوع سمت و یا پرسنلی

انتخاب افراد مورد نظر را بر اساس واحد سازمانی، گروه، نوع سمت و یا پرسنلی

بعد از انتخاب پرسنل مورد نظر باید گزینه افزودن را انتخاب کنیم تا افراد انتخاب شده وارد لیست مشمولین شوند و سپس گزینه تایید را انتخاب کنید.

ورود افراد انتخاب شده در لیست مشمولین

ورود افراد انتخاب شده در لیست مشمولین

نمایش نوع عضویت افراد در سامانه ورود و خروج کسرا

نمایش نوع عضویت افراد در سامانه ورود و خروج کسرا

بعد از انتخاب اعضای مورد نظر، اسامی افراد را در صفحه مشاهده می کنید، با انتخاب گزینه فیلتر فقط افراد انتخاب شده به شما نمایش دهده می شود.

نمایش افراد انتخاب شده با انتخاب گزینه فیلتر

نمایش افراد انتخاب شده با انتخاب گزینه فیلتر

قسمت دیگر در این صفحه گزینه «از تاریخ» و «تا تاریخ» که در لود اولیه صفحه فقط گزینه «از تاریخ» فعال است و تاریخ روز جاری را نمایش می دهد.

نمایش تاریخ در صفحه ثبت تردد جایگزین کارتخوان

نمایش تاریخ در صفحه ثبت تردد جایگزین کارتخوان

در قسمت های خاکستری ستون ترددها می توانید ترددها را با وارد کردن ساعت و با استفاده از کلید «enter»، «tab» و یا  کلیدهای جهت بر روی صفحه کیبورد به ستون های دیگر جابجا شوید.

جابجابب در لیست نمایش داده شده صفحه ثبت تردد جایگزین کارتخوان

جابجابب در لیست نمایش داده شده صفحه ثبت تردد جایگزین کارتخوان

توجه داشته باشید که ساعت را به صورت کامل وارد کنید. اگر ساعت را به صورت کامل وارد نکنید دور کادر به رنگ قرمز در می آید.

قرمز شدن کادر ساعت در صورت وارد نکردن کامل ساعت

قرمز شدن کادر ساعت در صورت وارد نکردن کامل ساعت

اگر در تاریخ جستجو شده، تردد افراد توسط دستگاه های کارتخوان و یا به صورت دستی ثبت شده باشد، جلوی نام فرد با علامت تعجب قرمز رنگ نمایش می دهد و نمی توانید برای این افراد ترددی را ثبت کنید.

عدم امکان ثبت تردد در صورت نمایش علامت تعجب

عدم امکان ثبت تردد در صورت نمایش علامت تعجب

آموزش نرم افزارهای مرتبط