آموزش صفحه مدیریت ترددها سامانه کنترل تردد کسرا

آموزش نرم افزار حضور و غیاب کسرا.

در برخی از سازمان ها، با توجه به سیاست گذاری های آن شرکت، کارمندان امکان ثبت تردد فراموش شده خود را ندارد و یا گروهی از پرسنل در سازمان نمی توانند ورود و خروج خود را بر روی دستگاه های کارتخوان ثبت کنند. به همین دلیل در هر سازمان یکی از پرسنل دسترسی و امکان ثبت حضور غیاب را برای سایر پرسنل دارد. در آموزش صفحه مدیریت ترددها در سامانه حضور و غیاب کسرا به بررسی امکان دسترسی سامانه کسرا برای ثبت ترددهای کارکنان سازمان به یک یا چند پرسنل می پردازیم. همچنین یک صفحه برای این منظور تعبیه شده که بتوان در آن ترددهای افراد را به راحت ترین روش ثبت کنند.

در ویدیو آموزشی صفحه مدیریت ترددها در سامانه کنترل تردد کسرا یاد میگیریم که:

  • چگونه تردد پرسنل را ثبت کنیم؟
  • چگونه توسط یک تاریخ خاص و یا یک شماره پرسنلی، ورود و خروج اافراد را وارد کنیم؟
  • چگونه ترددهای وارد شده را بر اساس انواع فیلتر جستجو کنیم؟
  • مفهوم «ترددهای داری کارت کد» چیست؟

آموزش صفحه مدیریت ترددها در سامانه کنترل تردد کسرا:

صفحه مدیریت ترددها به ما کمک می کند تا بتوانیم رفت و آمد پرسنل را به صورت دسته ای و گروهی ثبت کنیم. مسیر دسترسی به صفحه مدیریت تردد از منوی اصلی سامانه تردد/ پرسنل/ مجوزها/ مدیریت ترددها است.

مسیر دسترسی به صفحه مدیریت تردد

مسیر دسترسی به صفحه مدیریت تردد

بعد ار انتخاب «مدیریت ترددها» صفحه زیر را نمایش می دهد.

آموزش صفحه مدیریت ترددها در سامانه کنترل تردد کسرا

صفحه مدیریت ترددها

در این صفحه می توانید برای کارکنان تردد ثبت کنید؛ کافیست در کادر «ش.پرسنلی» ، شماره پرسنلی مورد نظر را وارد کنید.

صفحه ثبت تردد برای کارکنان

صفحه ثبت تردد برای کارکنان

پس از وارد کردن شماره پرسنلی برای وارد کردن تاریخ کافیست کلید «enter» را بر روی صفحه کلید خود انتخاب کنید.

وارد کردن تاریخ در صفحه مدیریت تردد

وارد کردن تاریخ در صفحه مدیریت تردد

توجه داشته باشید که در این صفحه می توانید با کلیک «» بر روی صفحه کلید پیش رفته و ترددها را وارد کنید. تاریخ را در کادر مورد نظر وارد کرده و کلید «enter» را انتخاب کنید.

وارد کردنرچند تاریخ در صفحه مدیریت ترددها

وارد کردنرچند تاریخ در صفحه مدیریت ترددها

با انتخاب کلید «enter» به کادر بعدی حرکت می کنید و می توانید ساعت تردد را وارد کنید.

وارد کردن ساعت در صفحه مدیریت ترددها

وارد کردن ساعت در صفحه مدیریت ترددها

در گزینه بعدی قادر هستید «نوع» تردد را مشخص کنید؛ نوع تردد می تواند ورود، خروج یا سیستم باشد که با فشردن کلید «enter» میتوانید نوع آن را از منوی کشویی انتخاب کنید.

وارد کردن نوع تردد

وارد کردن نوع تردد

در این صفحه می توانید شرح یا توضیحی در مورد تردد وارد کرده و بعد از انتخاب دوباره کلید «enter» تردد را ثبت کنید.

وارد کردن توضیحاتی درباره ی تردد

وارد کردن توضیحاتی درباره ی تردد

پس از زمان کوتاهی تردد وارد شده ثبت می شود و شما قادر هستید تردد بعدی را در سطر دیگری ثبت کنید.

وارد کردن ترددهای بعدی

وارد کردن ترددهای بعدی

گزینه بعدی در پایین صفحه «آیتم های پیش فرض» است. این آیتم ها در زمان ثبت حضور و غیاب به شما امکان پیش فرض قرار دادن برخی از گزینه ها را می دهند.

امکان پیش فرض قرار دادن گزینه ها در صفحه ثبت تردد

امکان پیش فرض قرار دادن گزینه ها در صفحه ثبت تردد

در قسمت آیتم های پیش فرض اگر گزینه «شماره پرسنلی» و «تاریخ» را انتخاب کنید پس از وارد کردن یک تردد مشاهده می کنید که این دو آیتم به صورت پیش فرض برای مابقی ترددها وارد شده اند.

نمونه ای از آیتم های پیش فرض در صفحه ثبت تردد

نمونه ای از آیتم های پیش فرض در صفحه ثبت تردد

در این صفحه گزینه هایی برای جستجوی ترددها وجود دارند که توسط آنها می توانیم ترددهای مورد نظر را فیلتر کنیم.

فیلتر کردن ترددهای مورد نظر

فیلتر کردن ترددهای مورد نظر

1)فیلتر از تاریخ: این فیلتر می تواند تاریخ شروع ترددهای مورد نظر شما را نمایش دهد.

فیلتر از تاریخ معین در صفحه مدیریت ترددها

فیلتر از تاریخ معین در صفحه مدیریت ترددها

2)فیلتر تا تاریخ: این فیلتر می تواند بازه ی پایانی ترددهای مورد نظر شما را جستجو کند.

فیلتر تا تاریخ معین در صفحه مدیریت ترددها

فیلتر تا تاریخ معین در صفحه مدیریت ترددها

3)مرتب سازی بر اساس: در این گزینه قادر هستید ورود و خروج ها را براساس پرسنل و یا تاریخ جستجو کنید.

مرتب سازی براساس پرسنل یا تاریخ

مرتب سازی براساس پرسنل یا تاریخ

4)فیلتر شماره پرسنلی: با وارد کردن شماره پرسنلی و انتاب گزینه فیلتر قادرید تردد های کارکنان مورد نظر را جستجو کنید.

5)فیلتر گروه پرسنلی: در سازمان ها ممکن است گروه های پرسنلی مختلفی تعریف شده باشد که در این گزینه می توانید ترددها را بر اساس آن جستجو کنید.

فیلتر شماره پرسنلی و گروه پرسنلی

فیلتر شماره پرسنلی و گروه پرسنلی

6)نوع فیلتر: در این گزینه می توانید رفت و آمدها را بر اساس «ایجاد تردد»، «کلیه ترددها»، «ترددهای کاربری ثبت شده»، «تردد ناقص»، «ترددهای دارای کارت کد» که در ادامه آموزش توضیحات کامل تری در مورد این گزینه داده می شود جستجو کنید.

گرینه نوع فیلتر در آموزش صفحه مدیریت ترددها

گرینه نوع فیلتر در آموزش صفحه مدیریت ترددها

7)فیلتر واحد سازمانی: با انتخاب این گزینه قادر هستید بر اساس واحد های سازمانی موجود در سازمان، رفت و آمدها را جستجو کنید.

انتخاب نوع فیلتر در صفحه مدیریت ترددها

در این قسمت توضیحات مربوط به گزینه های «نوع فیلتر» ارائه می شود.

گزینه اول «ایجاد تردد» است که حالت اولیه روی این گزینه قرار دارد.

گزینه دوم «کلیه ترددها» است که در صورت انتخاب این گزینه کنیم و فیلتر کردن آن، تمامی ترددها در آن بازه زمانی را می توانیم مشاهده میکنیم.

نمایش گزینه ایجاد تردد

نمایش گزینه ایجاد تردد

نمایش گزینه کلیه ترددها

نمایش گزینه کلیه ترددها

در این قسمت قادر هستید تمامی ترددها را که به وسیله کارتخوان و یا دستی ثبت شده است را مشاهده کنید.

مشاهده ترددهای ثبت شده

مشاهده ترددهای ثبت شده

در این صفحه ترددهای ناقص را نمایش داده می شود که معمولا به صورت فرد هستند. در گزینه «ترددهای کاربری ثبت شده» ترددهایی که توسط کاربر در نرم افزار وارد شده است را نمایش داده می شود.

مشاهده ترددهای ناقص

مشاهده ترددهای ناقص

در گزینه «ترددهای ناقص» تنها ترددهای ناقص را نشان داده می شود.

نمایش ترددهای ناقص

نمایش ترددهای ناقص

گزینه ی بعدی «ترددهای دارای کارت کد» است. این تردد ها در برخی از سازمان ها وجود دارد و زمانی ثبت می شود که پرسنل برای ورود و یا خروج از سازمان، تردد را به صورت ماموریت یا استحقاقی ثبت می کنند؛ در این حالت ماموریت یا استحقاقی بدون ثبت مجوز در سیستم ثبت می شود.

آموزش نرم افزارهای مرتبط