آموزش صفحه تلورانس نرم افزار حضور و غیاب کسرا

آموزش نرم افزار حضور و غیاب کسرا.

آموزش صفحه تلورانس نرم افزار حضور و غیاب کسرا

در برخی از سازمان ها با توجه به سیاست های آن سازمان می توان تلورانس را برای ساعت شروع موظفی و برای ساعت پایان موظفی تعریف کرد. تلورانس ورود به این معنی است که سازمان برای ساعت ورود پرسنل یک بازه زمانی کوتاه را مانند 15 دقیقه قرار می دهد که پرسنل اگر بعد از ساعت شروع موظفی تا 15 دقیقه بعد از آن در سازمان حضور پیدا کنند، کسر حضور یا تاخیر برای آن ها ثبت نمی شود؛ مثلا ساعت شروع کار در سازمانی اگر 07:00 باشد، پرسنل اگر تا ساعت 07:15 در سازمان حضور پیدا کنند کسر حضور برای آن ها ثبت نمی شود؛ تلورانس خروج به این معنی است که سازمان برای ساعت پایان موظفی، یک بازه زمانی کوتاه مانند 15 دقیقه را تعیین می کند که اگر پرسنلی بین 1 تا 15 دقیقه قبل از ساعت پایان موظفی از سازمان خارج شود کسر حضور برای آن فرد ثبت نمی شود؛ مثلا ساعت پایان موظفی در سازمانی ساعت 16:00 است و اگر پرسنل در بازه زمانی 15:45 الی 16:00 سازمان را ترک کنند تعجیل برای آن ها ثبت نمی شود. در نرم افزار حضور و غیاب کسرا این امکان برای شما قرار داده شده که در صفحه تلورانس با توجه به نیاز سازمان، برای هر شیفت یا هر برنامه کاری و یا گروه خاصی از پرسنل بتوان تلورانس را تعریف کرد.

در ویدیو آموزش صفحه تلورانس در نرم افزار حضور و غیاب کسرا یاد میگیریم که:

  • مفهوم تلورانس در سازمان ها چیست
  • چگونه در نرم افزار حضور و غیاب کسرا ، تلورانس تعریف کنیم
  • تفاوت بین تلورانس ورود ، تلورانس خروج و تلورانس شناور چیست
  • چگونه برا ی ساختار ها و گروه های شیفتی مختلف ، تلورانس تعریف کنیم

نحوه تعریف صفحه تلورانس در اتوماسیون حضور و غیاب کسرا

مسیر دسترسی به صفحه تلورانس از صفحه اصلی نرم افزار حضور و غیاب کسرا به ترتیب: سامانه تردد پرسنل/ پیکربندی/ لورانس

آموزش صفحه تلورانس در نرم افزار حضور و غیاب کسرا1

 

بعد از انتخاب تلورانس، صفحه تلورانس نمایش داده میشود.

آموزش صفحه تلورانس در نرم افزار ورود و خروج کسرا2

 

در این صفحه می توانید تلورانس های موجود را مشاهده کنید و برا ی ایجاد یک تلورانس جدید گزینه «ایجاد» را انتخاب کنید.

آموزش صفحه تلورانس سامانه کنترل تردد کسرا

 

بعد از انتخاب گزینه ایجاد صفحه ای نمایش داده میشود که در آن میتواند یک تلورانس جدید تعریف کرد.

آموزش صفحه تلورانس سامانه حضور غیاب کسرا4

 

گزینه بعدی در این صفحه گزینه «حذف» است که ابتدا باید تلورانس مورد نظر را انتخاب کنید که به رنگ آبی در بیاید و بعد گزینه حذف را انتخاب کنید.

آموزش صفحه تلورانس5

 

گزینه دیگری که در این صفحه وجود دارد ، گزینه «ویرایش» است که با انتخاب تلورانس مورد نظر و بعد از آن انتخاب گزینه ویرایش میتوانید تلورانس انتخابی را ویرایش کنید و تغییرات مورد نظر را بر روی آن اعمال کنید.

آموزش صفحه تلورانس سیستم ورود و خروج 6

 

در این صفحه برای جستجو تلورانس مورد نظر گزینه هایی تعبیه شده است.

آموزش نرم افزارهای مرتبط