آموزش صفحه تقویم کاری پرسنل سیستم کنترل تردد کسرا

آموزش نرم افزار حضور و غیاب کسرا.

 

یکی از قابلیت های نرم افزار حضور و غیاب آنلاین کسرا مشاهده کلی از ساختارها و تردد های پرسنل در یک صفحه مجزا به نام صفحه «تقویم کاری پرسنلی» است. در آموزش صفحه تقویم کاری پرسنل سیستم کنترل تردد کسرا به توضیح کارکرد این صفحه می پردازیم. در این صفحه می توانید ساختار و شیفت پرسنل مورد نظر را در یک دوره یک ماهه به صورت یکجا مشاهده کنید و همچنین می توانید ساختارهای مورد نظر را برای پرسنل در این صفحه تغییر دهید. یکی از قابلیت های این صفحه امکان مشاهده ترددها و همچنین کسرحضور و یا مازاد حضور است.

در ویدیو آموزش صفحه تقویم کاری پرسنل سیستم کنترل تردد کسرا یاد می گیریم که:

    • چگونه در صفحه تقویم کاری تغییر ساختار دهیم؟
  • چگونه شیفت ماهانه پرسنل را به صورت یکجا مشاهده کنیم؟
  • چگونه در صفحه تقویم کاری ترددها، کسرکار و مازاد کار را تشخیص دهیم؟

آموزش صفحه تقویم کاری پرسنل سیستم کنترل تردد کسرا

مسیر دسترسی به صفحه تقویم کاری پرسنلی از طریق منوی اصلی/ سامانه تردد پرسنل/ کارکرد/ تقویم کاری پرسنلی است.

آموزش صفحه تقویم کاری پرسنل سیستم کنترل تردد کسرا

مسیر دسترسی به صفحه تقویم کاری پرسنل سیستم کنترل تردد کسرا

پس از انتخاب «تقویم کاری پرسنلی» صفحه ی زیر را مشاهده می کنید.

صفحه تقویم کاری پرسنلی

صفحه تقویم کاری پرسنلی

در قسمت بالای صفحه می توانید بر اساس پرسنل مورد نظر جستجو انجام دهید. با وارد کردن نام فرد و یا شماره پرسنلی، فرد مورد نظر را انتخاب کرده  سپس گزینه فیلتر را انتخاب کنید تا تقویم کاری پرسنل مورد نظر را در یک دوره به شما نمایش بدهد.

جستجو براساس پرسنل مورد نظر در صفحه تقویم کاری پرسنل

جستجو براساس پرسنل مورد نظر در صفحه تقویم کاری پرسنل

برای جستجو تقویم کاری پرسنلی مورد نظر در دوره های مختلف می توانید از فیلتر «دوره» استفاده کنید و سپس گزینه فیلتر را انتخاب کنید.

استفاده از فیلتر برای جستجو در تقویم کاری پرسنلی

استفاده از فیلتر برای جستجو در تقویم کاری پرسنلی

در صفحه «تقویم کاری پرسنلی» اطلاعات ساختار پرسنل در یک دوره کارکردی به شما نمایش داده می شود و شما می توانید ساختار را ویرایش کنید. برای سازمان هایی که تعداد ساختارهای زیادی دارند امکان جستجوی ساختار نیز وجود دارد. بعد از اعمال تغییرات باید گزینه «ذخیره» در سمت راست بالای صفحه را انتخاب کنید.

امکان جستجوی ساختار در سازمان های بزرگ

امکان جستجوی ساختار در سازمان های بزرگ

صفحه «تقویم کاری پرسنلی» اطلاعات تردد افراد را در یک دوره کارکردی در کادر آبی نمایش می دهد. تردد سبز رنگ برای ورود و تردد قرمز رنگ برای خروج استفاده می شود.

نمایش اطلاعات تردد افراد با رنگ های مختلف

نمایش اطلاعات تردد افراد با رنگ های مختلف

در قست دیگر می توانید میزان کسر حضور و مازاد حضور را مشاهده کنید. کادرهای قرمز میزان کسر حضور و کادرهای سبز میزان مازاد حضور را نمایش می دهند.

نمایش میزان کسر حضور و مازاد حضور

نمایش میزان کسر حضور و مازاد حضور

 

آموزش نرم افزارهای مرتبط