آموزش صفحه تعطیلات سیستم حضور و غیاب کسرا

آموزش نرم افزار حضور و غیاب کسرا.

 

یکی از صفحات پرکاربرد در سیستم حضور و غیاب کسری، صفحه «تعطیلات» است. با استفاده از صفحه «تعطیلات» می توانید تعطیلات رسمی تقویم و تعطیلات شرکتی و تعطیلات خاص را در سیستم ایجاد کنید. «صفحه تعطیلات» در همه سازمان ها کاربرد دارد. ممکن است در سازمانی تنها تعطیلات رسمی برای پرسنل تعریف شود. که در آموزش صفحه تعطیلات سیستم حضور و غیاب کسرا به آن می پردازیم.

در سیستم کنترل تردد کسرا امکان ثبت تعطیلات شرکتی و تعطیلات خاص برای سازمان نیز وجود دارد. در صفحه «تعطیلات»، تعطیلات شرکتی برای همه پرسنل است و تعطیلات خاص برای گروهی از پرسنل خاص که در اکسس کنترل کسرا امکان ثبت تعطیلات خاص برای مشمولین مورد نظر وجود دارد. در صفحه «تعطیلات» تقویم کل سال به شما نمایش داده می شود که توسط آن قادر هستید روز مورد نظر را انتخاب و به صورت تعطیلات رسمی، شرکتی و خاص در سیستم تعریف کنید.

در ویدیو آموزش صفحه تعطیلات سیستم حضور و غیاب کسرا یاد میگیریم که:

  • چگونه می توانیم تعطیلات رسمی و شرکتی را ایجاد کنیم؟
  • چگونه می توانیم برای مشمولین خاص، تعطیلات ایجاد کنیم؟
  • چگونه از طریق اکسل، تعطیلات را بارگذاری کنیم؟

آموزش صفحه تعطیلات سیستم حضور و غیاب کسرا:

در سامانه ورود و خروج کسری مسیر دسترسی به صفحه «تعطیلات» از طریق منوی اصلی/ سامانه عمومی/ پیکربندی/ تعطیلات است.

مسیر دسترسی به صفحه تعطیلات سیستم حضور و غیاب کسرا

مسیر دسترسی به صفحه تعطیلات سیستم حضور و غیاب کسرا

بعد از انتخاب صفحه «تعطیلات»، صفحه زیر را به شما نمایش می دهد.

آموزش صفحه تعطیلات سیستم حضور و غیاب کسرا

آموزش صفحه تعطیلات سیستم حضور و غیاب کسرا

در این صفحه مشاهده می کنید که تقویم سال جاری به شما نمایش داده می شود. برای ثبت یک تعطیلی جدید کافیست تاریخ مورد نظر را از تقویم نمایش داده شده انتخاب کنیم.

ثبت تعطیلی جدید در صفحه تعطیلات سیستم کنترل تردد کسری

ثبت تعطیلی جدید در صفحه تعطیلات سیستم کنترل تردد کسری

بعد از انتخاب تاریخ مورد نظر تب زیر به شما نمایش داده می شود که در قسمت تاریخ، تاریخ انتخابی را به صورت پیش فرض بارگذاری می کند.

انتخاب تاریخ در صفحه تعطیلات اکسس کنترل کسرا

انتخاب تاریخ در صفحه تعطیلات اکسس کنترل کسرا

در قسمت بعدی در این تب می توانید نام عنوان را در آموزش صفحه تعطیلات سیستم حضور و غیاب کسرا وارد کنید.

انتخاب نام برای عنوان در صفحه تعطیلات

انتخاب نام برای عنوان در صفحه تعطیلات

در قسمت آخر این تب باید نوع تعطیلی را مشخص کنید. که این تب شامل سه گزینه رسمی، شرکتی و خاص است.

انتخاب نوع تعطیلی صفحه تعطیلات نرم افزار کسرا

انتخاب نوع تعطیلی صفحه تعطیلات نرم افزار کسرا

تعطیلات رسمی را زمانی انتخاب می کنید که این تعطیلی در تقویم ثبت شده باشد و آن روز تعطیل رسمی باشد. تعطیلات شرکتی را زمانی انتخاب می کنیم که سازمانی بخواهد یک روز را برای پرسنل خود تعطیل کند. تعطیلات خاص را زمانی انتخاب می کنیم که سازمان بخواهد آن روز را برای گروهی از پرسنل خاص تعطیل کند. زمانی که گزینه «خاص» را انتخاب می کنید توجه داشته باشید که گزینه «انتخاب اعضا» برای شما نمایش داده می شود و می توانید پرسنل مورد نظر را انتخاب کنید.

انتخاب نوع تعطیلات برای پرسنل در صفحه تعطیلات

انتخاب نوع تعطیلات برای پرسنل در صفحه تعطیلات

بعد از وارد کرد موارد بالا گزینه «ذخیره» را انتخاب می کنیم. در این صفحه تعطیلات متفاوت با رنگ های مختلف نمایش داده می شود. رنگ قرمز برای تعطیلات رسمی

نمایش نوع تعطلات در رنگ های متفاوت

نمایش نوع تعطلات در رنگ های متفاوت

رنگ نارنجی برای تعطیلات شرکتی

رنگ نارنجی نشان دهنده تعطیلات شرکتی

رنگ نارنجی نشان دهنده تعطیلات شرکتی

و رنگ زرد برای تعطیلات خاص است.

رنگ زرد نشان دهنده تعطیلات خاص

رنگ زرد نشان دهنده تعطیلات خاص

برای حذف تعطیلی، بعد از انتخاب روز مورد نظر، تب زیر برای شما نمایش داده می شود که می توانید گزینه حذف را انتخاب کنید.

نحوه حذف تعطیلی در صفحه تعطیلات

نحوه حذف تعطیلی در صفحه تعطیلات

در این صفحه شما امکان بارگذاری فایل تعطیلات یک سال را به صورت اکسل دارید. برای این مورد گزینه اکسل را انتخاب کنید.

نحوه بارگذاری تعطیلات در صفحه تعطیلات

نحوه بارگذاری تعطیلات در صفحه تعطیلات

و سپس بعد از باز شدن تب زیر، برای دریافت نمونه فایل آپلود گزینه «دریافت نمونه» را انتخاب می کنید و پس از اطمینان از فایل فوق، گزینه «choose file» را انتخاب کرده و در سیستم خود مسیر دسترسی به فایل مورد نظر را انتخاب و بعد از آن گزینه ارسال را انتخاب می کنید.

دریافت نمونه فایل آپلود در صفحه تعطیلات

دریافت نمونه فایل آپلود در صفحه تعطیلات

بعد از ارسال فایل اکسل گزینه تایید را انتخاب کنید.

آموزش نرم افزارهای مرتبط