آموزش نرم افزار حضور و غیاب..
دوره آموزشی نرم افزار حضور و غیاب کسرا ویژه خانواده بزرگ کسرا در سراسر کشور

معرفی دوره آموزشی نرم افزار تردد کسرا

شرکت مهندسی کسرا در نظر دارد به منظور آموزش کاربران محصولات نرم افزاری کسرا دوره های آموزشی مختلفی را جهت استفاده خانواده بزرگ خود در سراسر کشور برگزار کند. اولین دوره این آموزش ها «آموزش نرم افزار حضور و غیاب کسرا» در سرفصل های مختلف تدوین شده است و امیدواریم بتوانیم در جهت هر چه بهتر برگزار شدن این دوره ها گام برداریم.

دوره های آموزشی نرم افزار تردد کسرا
دوره های آموزشی نرم افزار تردد کسرا.
دوره های آموزشی نرم افزار تردد کسرا...
دوره های آموزشی نرم افزار تردد کسرا..

سرفصل های دوره آموزش حضور و غیاب کسرا

آموزش های سطح اول

معرفی صفحات زیر ساختی

• صفحه لاگین و نحوه ورود به سامانه
• صفحه میر کار و نحوه عملکرد آن
• صفحه تغییر مشخصات ورود
• صفحه کسرای من و شناخت ویجت ها
• آماده سازی سال
• اطلاعات نرم افزار
• ارسال پیام

معرفی صفحات پایه

• صفحه پرسنلی
• صفحه چارت سازمانی
• تعریف دوره
• تعریف تعطیلات
• دسترسی ها

تعریف شیفت ها

• تعریف ساختار
• تعریف برنامه کاری
• تعریف تلورانس

صفحات کارکردی

• صفحات کارکرد ماهانه و روزانه
• ثبت مجوز ها
• تقویم کاری پرسنل
• صفحه حاضرین و غائبین
• انجام محاسبات

معرفی صفحات مدیر سیستمی

• درخواست آیتم ماهانه
• درخواست آیتم روزانه
• مدیریت تردد ها
• مدیریت مجوز های کارکردی

معرفی صفحات مانیتورینگ

• مانیتورینگ تردد پرسنل
• مانیتورینگ واحد سازمانی

مجوز ها

• درخواست مجوز
• درخواست تغییر ساختار
• درخواست تردد
• درخواست مداومت کاری
• نمایش مجوز ها

معرفی گروه های پرسنلی

• معرفی صفحه گروه های پرسنلی
• معرفی صفحه دسته بندی گروه پرسنلی

گردش اسناد

• کارتابل
• تفویض اختیار
• تاریخچه کارتابل

بایویشن

• مفهوم تخلیه تردد در سامانه
• معرفی صفحه دستگاه
• معرفی صفحه افراد
• معرفی نمایش تردد ها

آموزش های سطح دوم

معرفی صفحات مدیر سیستمی

• درخواست آیتم ماهانه تکرار شونده
• درخواست آیتم ماهانه دسته ای
• ثبت تردد جایگزین کارت خوان
• مجوز کارکردی گروهی
• نمایش تردد ها
• تقویم کاری

معرفی مجوز های خاص

• درخواست جابجایی و جایگزینی
• درخواست جابجایی در چارت
• تغییر ساختار

معرفی کاردکس

• تعریف انواع کاردکس
• اعطا به کاردکس
• کسر از کاردکس
• انتقال مانده

امنیت

• دسترسی داده ای
• تعریف دفاتر تابل
• عضویت در دفاتر تابل

شیفت نامنظم

• برنامه زمانبندی

بایویشن

• مفهوم تخلیه تردد در سامانه
• معرفی صفحه دستگاه
• معرفی صفحه افراد
• معرفی نمایش تردد ها

آموزش های سطح سوم

معرفی صفحات مانیتورینگ

• مانیتورینگ تردد پرسنل
• مانیتورینگ واحد سازمانی

مجوز ها

• درخواست مجوز
• درخواست تغییر ساختار
• درخواست تردد
• درخواست مداومت کاری
• نمایش مجوز ها

معرفی گروه های پرسنلی

• معرفی صفحه گروه های پرسنلی
• معرفی صفحه دسته بندی گروه پرسنلی

معرفی گروه های پرسنلی

• معرفی صفحه گروه های پرسنلی
• معرفی صفحه دسته بندی گروه پرسنلی

معرفی صفحات مانیتورینگ

• مانیتورینگ تردد پرسنل
• مانیتورینگ واحد سازمانی

مجوز ها

• درخواست مجوز
• درخواست تغییر ساختار
• درخواست تردد
• درخواست مداومت کاری
• نمایش مجوز ها

معرفی گروه های پرسنلی

• معرفی صفحه گروه های پرسنلی
• معرفی صفحه دسته بندی گروه پرسنلی

دوره آموزشی نرم افزار حضور و غیاب کسرا ویژه خانواده بزرگ کسرا در سراسر کشور....

محصولات نرم افزاری کسرا

تسهیل چابکی کسب‌وکار، افزایش بهره‌وری نیروی انسانی، سرعت انجام وظایف و دسترسی در لحظه به اطلاعات مورد نیاز، تنها بخشی از نتایج به کارگیری راهکارهای تحت وب و راهکارهای مبتنی بر تلفن همراه نرم افزارهای کسرا است. محصولات نرم افزاری کسرا شامل اتوماسیون حضور و غیاب پرسنل، سامانه مدیریت تغذیه، اتوماسیون حراست و انتظامات و اپلیکیشن‌های تلفن همراه حضور و غیاب و تغذیه می شود. به این ترتیب مدیران می‌توانند بدون دغدغه و در هر زمان و مکانی که هستند، پرسنل حوزه مدیریت خود را چه بر بستر وب و چه بر بستر تلفن های همراه نظارت و کنترل کنند.