سیستم حضور و غیاب سایپا

سیستم حضور و غیاب سایپا

ورود به سیستم حضور غیاب سایپا

درباره حضور و غیاب سایپا

سایپا یکی از برندهای شناخته شده خودروسازی ایرانی است که از سال 1344 با نام تجاری SAIPAC با همکاری شرکت خودروسازی فرانسوی سیتروئن فعالیت خود را شروع کرد. این شرکت نام خود را در سال 1354 به سایپا که مختصر «شرکت سهامی ایرانی تولید اتومبیل» است تغییر داد.

شرکت خودروسازی سایپا یکی از اعضای خانواده بزرگ شکرت مهندسی کسرا، سال هاست که از نرم افزار حضور و غیاب کسرا برای کنترل تردد پرسنل خود اسفاده می کند.

sipa-

اهم مشتریان سامانه حضور و غیاب