کاتالوگ

محیط کار

لیست دسته بندی ها

برگزیده محیط کار

علیرضا ساکتی گرافیست کسرا

روزی روزگاری در کسرا؛ واحد دیجیتال مارکتینگ

سال نو مبارک فرفره ها

سال نو مبارک

نوروز 1402 مبارک باد

بهار 1402 مبارک باد

روزی روزگاری در کسرا؛ واحد بازاریابی و فروش، احمد شهباز

روزی روزگاری در کسرا؛ واحد بازرگانی و فروش

مهندس محسن بابایی مدیر واحد نصب و استقرار

روزی روزگاری در کسرا؛ واحد نصب و استقرار

فرشگرد سه ماهه پاییز 1401 شرکت مهندسی کسرا

فرشگرد سه ماهه پاییز 1401 شرکت مهندسی کسرا

روز یلدا در کسرا

روزی روزگاری در کسرا؛ یلدا 1401

روزی روزگاری کسرا واحد پشتیبانی سپیده محمودی...

روزی روزگاری در کسرا؛ کارشناس پشتیبانی، سپیده محمودی

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

داستان موفقیت دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

برگزاری دوره آموزشی نرم افزار حضور و غیاب کسرا

برگزاری دوره آموزشی نرم افزار حضور و غیاب کسرا

علیرضا ساکتی گرافیست کسرا
بدون نظر

روزی روزگاری در کسرا؛ واحد دیجیتال مارکتینگ

سال نو مبارک فرفره ها
بدون نظر

سال نو مبارک

روزی روزگاری در کسرا؛ واحد بازاریابی و فروش، احمد شهباز
بدون نظر

روزی روزگاری در کسرا؛ واحد بازرگانی و فروش

مهندس محسن بابایی مدیر واحد نصب و استقرار
بدون نظر

روزی روزگاری در کسرا؛ واحد نصب و استقرار

روز یلدا در کسرا
بدون نظر

روزی روزگاری در کسرا؛ یلدا 1401

روزی روزگاری کسرا واحد پشتیبانی سپیده محمودی...
بدون نظر

روزی روزگاری در کسرا؛ کارشناس پشتیبانی، سپیده محمودی

محیط کاری واحد CRM
بدون نظر

روزی روزگاری در کسرا؛ واحد CRM

روزی روزگاری در کسرا؛ واحد تعهدات و پیمان‌ها
بدون نظر

روزی روزگاری در کسرا؛ واحد تعهدات و پیمان‌ها

روزی روزگاری در کسرا روز حسابدار در شرکت مهندسی کسرا...
بدون نظر

روزی روزگاری در کسرا؛ روز حسابدار

کارگاه RabbitMQ در Net. با رضا عظیمی در شرکت مهندسی کسرا8
بدون نظر

کارگاه RabbitMQ در Net. با حضور مهندس رضا عظیمی

روزی روزگاری در کسرا؛ واحد فناوری اطلاعات...
بدون نظر

روزی روزگاری در کسرا؛ واحد فناوری اطلاعات

محیط کار واحد راهبری
بدون نظر

روزی روزگاری در کسرا؛ واحد راهبری

محیط کار واحد فروش
بدون نظر

روزی روزگاری در کسرا؛ واحد فروش

محیط کاری واحد تولید
بدون نظر

روزی روزگاری در کسرا؛ واحد توسعه و تولید

محیط کاری واحد تعهدات
بدون نظر

روزی روزگاری در کسرا؛ واحد تعهدات

محیط کار واحد استقرار
بدون نظر

روزی روزگاری در کسرا؛ واحد استقرار

روزی روزگاری در کسرا؛ واحد ابزار....
بدون نظر

روزی روزگاری در کسرا؛ واحد ابزار

محیط ماری واخد پشتیبانی
بدون نظر

روزی روزگاری در کسرا؛ واحد پشتیبانی