کاتالوگ

رویدادهای کسرا

لیست دسته بندی ها

برگزیده رویدادهای کسرا

نشست هم اندیشی مدیران کسرا با اعضای کمیسیون نرم افزار کشور13

نشست هم اندیشی مدیران کسرا با اعضای کمیسیون نرم افزار کشور

سال نو مبارک فرفره ها

سال نو مبارک

نوروز 1402 مبارک باد

بهار 1402 مبارک باد

برگزاری دوره آموزشی سامانه تغذیه کسرا

برگزاری دوره آموزشی سامانه تغذیه کسرا؛ اسفند ماه 1401

کارآفرین برتر ملی

مهندس فرشید خوبانی؛ کارآفرین برتر ملی در چهاردهمین جشنواره کارآفرینان برتر ملی

فرشگرد واحد توسعه و تولید شرکت کسرا

جلسه فرشگرد واحد توسعه و تولید شرکت کسرا؛ بهمن ماه 1401

برگزاری دوره آموزشی سامانه حضور و غیاب کسرا؛ بهمن ماه 1401

برگزاری دوره آموزشی سامانه حضور و غیاب کسرا؛ بهمن ماه 1401

فرشگرد سه ماهه پاییز 1401 شرکت مهندسی کسرا

فرشگرد سه ماهه پاییز 1401 شرکت مهندسی کسرا

برگزاری دوره آموزشی نرم افزار حضور و غیاب کسرا

برگزاری دوره آموزشی نرم افزار حضور و غیاب کسرا

روزی روزگاری در کسرا روز حسابدار در شرکت مهندسی کسرا...

روزی روزگاری در کسرا؛ روز حسابدار

نشست هم اندیشی مدیران کسرا با اعضای کمیسیون نرم افزار کشور13
بدون نظر

نشست هم اندیشی مدیران کسرا با اعضای کمیسیون نرم افزار کشور

برگزاری دوره آموزشی سامانه تغذیه کسرا
2 نظر

برگزاری دوره آموزشی سامانه تغذیه کسرا؛ اسفند ماه 1401

فرشگرد سه ماهه پاییز 1401 شرکت مهندسی کسرا
بدون نظر

فرشگرد سه ماهه پاییز 1401 شرکت مهندسی کسرا

برگزاری دوره آموزشی نرم افزار حضور و غیاب کسرا
8 نظر

برگزاری دوره آموزشی نرم افزار حضور و غیاب کسرا

کارگاه RabbitMQ در Net. با رضا عظیمی در شرکت مهندسی کسرا8
بدون نظر

کارگاه RabbitMQ در Net. با حضور مهندس رضا عظیمی

روز کتاب و کتاب خوانی در شرکت مهندسی کسرا
بدون نظر

روزی روزگاری در کسرا؛ روز کتاب و کتاب خوانی

کلاس فن بیان محسن رحیمی در کسرا
بدون نظر

برگزاری دوره آموزشی فن بیان در شرکت مهندسی کسرا

فرشگرد پنج ماهه سال 1401 شرکت مهندسی کسرا
بدون نظر

فرشگرد پنج ماهه سال 1401 شرکت مهندسی کسرا

مرکز آموزش شرکت مهندسی کسرا راه اندازی شد
1 نظر

مرکز آموزش شرکت مهندسی کسرا راه اندازی شد

Monthly report of the production unit 1
بدون نظر

جلسه فرشگرد واحد توسعه و تولید شرکت مهندسی کسرا

وب سایت جدید شرکت مهندسی کسرا
بدون نظر

وب سایت جدید شرکت مهندسی کسرا راه اندازی شد

انتخاب مهندس فرشید خوبانی مدیر عامل شرکت مهندسی کسرا؛ به عنوان کارآفرین برتر
1 نظر

انتخاب مهندس فرشید خوبانی مدیر عامل شرکت مهندسی کسرا؛ به عنوان کارآفرین برتر

رتبه 1 شورای عالی انفورماتیک
بدون نظر

کسب رتبه 1 شورای عالی انفورماتیک

کارگاه آموزشی نرم افزار حضور و غیاب
بدون نظر

برگزاری کارگاه آموزشی نرم افزار حضور و غیاب کسرا

ارتباطات کلامی و غیرکلامی
بدون نظر

برگزاری دوره آموزشی ارتباطات کلامی و غیرکلامی در کسرا