فرشگرد سه ماهه پاییز 1401 شرکت مهندسی کسرا

فرشگرد سه ماهه پاییز 1401 شرکت مهندسی کسرا با حضور مدیران عامل و مدیران ارشد واحدهای مختلف شرکت مهندسی کسرا برگزار شد. در این فرشگرد واحدهای مختلف سازمان از جمله واحد امور مشتریان، واحد استقرار، واحد بایوویشن و سخت افزار، واحد پشتیبانی، واحد بازاریابی، فروش و واحد دیجیتال مارکتینگ، واحد مراقبت از مشتری و… گزارش عملکرد خود را در سه ماهه پاییز ارائه دادند. 

فرشگرد سه ماهه پاییز 1401 شرکت مهندسی کسرا با حضور مدیران عامل و مدیران ارشد واحدهای مختلف شرکت مهندسی کسرا برگزار شد. در این فرشگرد واحدهای مختلف سازمان از جمله واحد امور مشتریان، واحد استقرار، واحد بایوویشن و سخت افزار، واحد پشتیبانی، واحد بازاریابی، فروش و واحد دیجیتال مارکتینگ، واحد مراقبت از مشتری و… گزارش عملکرد خود را در سه ماهه پاییز ارائه دادند. 

مقالات مرتبط

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم