جلسه فرشگرد واحد توسعه و تولید شرکت کسرا؛ بهمن ماه 1401

فرشگرد واحد توسعه و تولید شرکت کسرا
واحد دیجیتال مارکتینگ کسرا
1401/12/22

جلسه فرشگرد واحد توسعه و تولید شرکت مهندسی کسرا در بهمن ماه 1401 با حضور

جلسه فرشگرد واحد توسعه و تولید شرکت کسرا در بهمن ماه 1401 با حضور مدیران و معاونین محترم شرکت مهندسی کسرا برگزار شد.

لیست دسته بندی های مرتبط:

مقالات مرتبط

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم