سامانه تردد نظم آوران

سامانه تردد نظم آوران گل گهر سیرجان

سامانه تردد کسرا نظم آوران گل گهر سیرجان

شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر سیرجان با بیش از 30 هزار نیروی کار سال هاست از سیستم حضور و غیاب شرکت مهندسی کسرا جهت کنترل تردد پرسنل خود استفاده میکند. از طریق لینک زیر شما کابر گرامی می توانید وارد سامانه تردد شرکت نظم آوران گل گهر سیرجان شوید.

درباره شرکت نظم آوران

شرکت صنعتی و معدنی نظم اوران گل گهر سیرجان به جهت ارتقاء بخش صنعتی این منطقه و استفاده از ظرفیت های تولید و بهره برداری از کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و ... در منطقه گل گهر سیرجان در سال تاسیس شد. بهره برداری از ظرفیت های موجود در این منطقه توسط کارکنان خبره و متخصص شرکت نظم آوران گل گهر انجام شده و بخش برگی از محصولات تولید شده در اختیار سایر کارخانجات داخلی و یه برای صادرات به کشورهای خارجی مصرف می شوند.

سامانه تردد کسرا نظم آوران گل گهر سیرجان

اهم مشتریان سامانه حضور و غیاب