سیستم تردد کسرا افق کوروش

سیستم تردد کسرا افق کوروش

ورود به سامانه حضور غیاب کسرا افق کوروش

سامانه حضور غیاب افق کوروش

درباره افق کوروش

فروشگاه کوروش، مجموعه ای از فروشگاه های زنجیره ایست که با هدف عرضه کالاهای مصرفی با قیمت و کیفیت مناسب تاسیس شده است. این فروشگاه تا امروز 2624 نمایندگی در سراسر ایران دارد.

فروشگاه های افق کوروش یکی از اعضای شرکت مهندسی کسرا، سال هاست از سیستم حضور غیاب این شرکت استفاده می کند.

فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش سامانه تردد کسرا

اهم مشتریان سامانه حضور و غیاب