همیاش تخصصی معرفی محصولات شرکت مهندسی کسرا در استان فارس

معرفی محصولات کسرا در استان فارس6
واحد دیجیتال مارکتینگ کسرا
1401/11/03

‌همایش تخصصی معرفی محصولات شرکت مهندسی کسرا در استان فارس با حضور مهندس حسین طالبی رییس هییت مدیره کسراو با حضور جمعی از مدیران و کارشناسان حوره منابع انسانی، حراست و فناوری اطلاعات استان فارس در آبان ماه سال جاری در هتل بزرگ شیراز برگزار شد. در این همایش مهندس طالبی ضمن معرفی نرم افزارهای مختلف کسرا. برخی از مهم ترین دستاوردهای شرکت مهندسی در حوزه مدیریت کنترل تردد و به روزرسانی های نرم افزارهای کسرا را ارائه کردند. افزون بر این ایشان به بیان برخی از مهم ترین تجربه های کسرا در طول ۲۲ سال سابقه خود نیز پرداختند. همچنین مدیرعامل شرکت کسب و کارهای ابری توکا نماینده فعال شرکت کسرا در استان فارس ضمن برشمردن راهکارهای اختصاصی حضور و غیابی کسرا در حوزه مدیریت کنترل تردد در سازمان ها؛ به بیان تجربه موفق بسیاری از شرکت های استان فارس در مورد استفاده از نرم افزارهای کسرا پرداختند.

‌همایش تخصصی معرفی محصولات شرکت مهندسی کسرا در استان فارس با حضور مهندس حسین طالبی رییس هییت مدیره کسراو با حضور جمعی از مدیران و کارشناسان حوره منابع انسانی، حراست و فناوری اطلاعات استان فارس در آبان ماه سال جاری در هتل بزرگ شیراز برگزار شد.

در این همایش مهندس طالبی ضمن معرفی نرم افزارهای مختلف کسرا. برخی از مهم ترین دستاوردهای شرکت مهندسی در حوزه مدیریت کنترل تردد و به روزرسانی های نرم افزارهای کسرا را ارائه کردند. افزون بر این ایشان به بیان برخی از مهم ترین تجربه های کسرا در طول ۲۲ سال سابقه خود نیز پرداختند.

همچنین مدیرعامل شرکت کسب و کارهای ابری توکا نماینده فعال شرکت کسرا در استان فارس ضمن برشمردن راهکارهای اختصاصی حضور و غیابی کسرا در حوزه مدیریت کنترل تردد در سازمان ها؛ به بیان تجربه موفق بسیاری از شرکت های استان فارس در مورد استفاده از نرم افزارهای کسرا پرداختند.

لیست دسته بندی های مرتبط:

مقالات مرتبط

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم