همایش معرفی محصولات کسرا در استان خراسان

همایش محصولات کسرا در استان خراسان
واحد دیجیتال مارکتینگ کسرا
1401/11/03

‌همایش معرفی محصولات شرکت مهندسی کسرا در استان خراسان. با حضور مهندس حسین طالبی رییس هییت مدیره کسرا، مهندس مصطفوی مدیرعامل شرکت رادرایانه. و با حضور جمعی از مدیران و کارشناسان حوره منابع انسانی ، حراست و فناوری اطلاعات. استان خراسان در آبان ماه سال جاری در هتل همای مشهد برگزار شد. در همایش محصولات کسرا در استان خراسان، مهندس طالبی ضمن معرفی نرم افزارهای مختلف کسرا. برخی از مهم ترین دستاوردهای شرکت مهندسی در حوزه مدیریت کنترل تردد و به روزرسانی های نرم افزارهای کسرا را ارائه کردند. افزون بر این ایشان به بیان برخی از مهم ترین تجربه های کسرا در طول ۲۲ سال سابقه خود نیز پرداختند. همچنین مهندس مصطفوی نیز به عنوان مدیرعامل شرکت رادرایانه نماینده فعال شرکت کسرا در استان خراسان. ضمن برشمردن راهکارهای اختصاصی حضور و غیابی ارائه کسرا در حوزه مدیریت کنترل تردد در سازمان ها. به بیان تجربه موفق بسیاری از شرکت های استان خراسان در مورد استفاده از نرم افزارهای کسرا پرداختند. 

‌همایش معرفی محصولات شرکت مهندسی کسرا در استان خراسان. با حضور مهندس حسین طالبی رییس هییت مدیره کسرا، مهندس مصطفوی مدیرعامل شرکت رادرایانه. و با حضور جمعی از مدیران و کارشناسان حوره منابع انسانی ، حراست و فناوری اطلاعات. استان خراسان در آبان ماه سال جاری در هتل همای مشهد برگزار شد.

در همایش محصولات کسرا در استان خراسان، مهندس طالبی ضمن معرفی نرم افزارهای مختلف کسرا. برخی از مهم ترین دستاوردهای شرکت مهندسی در حوزه مدیریت کنترل تردد و به روزرسانی های نرم افزارهای کسرا را ارائه کردند. افزون بر این ایشان به بیان برخی از مهم ترین تجربه های کسرا در طول ۲۲ سال سابقه خود نیز پرداختند.

همچنین مهندس مصطفوی نیز به عنوان مدیرعامل شرکت رادرایانه نماینده فعال شرکت کسرا در استان خراسان. ضمن برشمردن راهکارهای اختصاصی حضور و غیابی ارائه کسرا در حوزه مدیریت کنترل تردد در سازمان ها. به بیان تجربه موفق بسیاری از شرکت های استان خراسان در مورد استفاده از نرم افزارهای کسرا پرداختند. 

لیست دسته بندی های مرتبط:

مقالات مرتبط

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم