آموزش مدیریت عملیات در نرم افزار بایوویشن کسرا

آموزش نرم افزار حضور و غیاب کسرا.

در سامانه بایوویشن کسرا تمام عملیات و درخواست های دستور داده شده به کسرا در صف انجام قرار میگیرند و دستورات با توجه به اولویت بندی تعریف شده برای سیستم انجام می شود. مانیتور عملیات و بررسی وضعیت درخواست ها یکی از الزامات سیستم های مدیریت و تخلیه دستگاه های حضور غیاب است. در صفحه مدیریت عملیات بایوویشن کسرا امکان مشاهده و مانیتورینگ درخواستها به ترتیب اولویت انجام آنها در صف وجود دارد. همچنین میتوانید وضعیت هر درخواست و ادمین ایجاد کننده ی درخواست را مشاهده کنید. (آموزش مدیریت عملیات بایوویشن کسرا)

در این صفحه شما میتوانید جزییات مربوط به دستورات و عملیات های مختلف، اعم از زمان ایجاد درخواست، زمان شروع و به پایان رسیدن انجام دستور، یوزر ها و یا دستگاه هایی که به واسطه ی دستور ایجاد شده تحت تاثیر قرار گرفته اندو …  را مشاهده کنید. همچنین در جزییات هر عملیات میتوانید اولویت انجام آن دستور و درخواست را مشاهده کنید. در ویدیو زیر صفحه مدیریت عملیات نرم افزار بایوویشن کسرا و نحوه ی استفاده از این صفحه آموزش داده شده است. (آموزش مدیریت عملیات بایوویشن کسرا)

در ویدیوی آموزش مدیریت عملیات بایوویشن کسرا یاد میگیریم که:

  • صفحه مدیریت عملیات چیست؟
  • کاربرد های صفحه مدیریت عملیات نرم افزار بایوویشن کسرا چیست؟ 
  • چگونه عملیات های ایجاد شده در  نرم افزار بایوویشن کسرا را مانیتور کنیم؟  
  • چگونه عملیات های مختلف را براساس ادمین ایجاد کننده ی عملیات در صفحه مدیریت عملیات نرم افزار بایوویشن فیلتر کنیم؟
  • چگونه صفحه مدیریت عملیات بایوویشن کسرا را براساس نوع عملیات فیلتر کنیم؟
  • چگونه صفحه مدیریت عملیات بایویشن کسرا را براساس برند دستگاه فیلتر کنیم؟
  • چگونه صفحه مدیریت عملیات بایویشن کسرا را براساس وضعیت هر عملیات فیلتر کنیم؟
  • چگونه شخص و ادمینی که دستوراتی به سمت دستگاه ها ارسال کرده است را  در نرم افزار بایویشن کسرا مشاهده کنیم؟
  • چگونه دستورات ایجاد شده در بازه ی تاریخی خاصی را در نرم افزار بایویشن کسرا مشاهده کنیم؟

بنابراین اگر سیستم حضور و غیاب کسرا را خریده اید، می‌توانید ویدیو آموزش مدیریت عملیات را ببینید و از این امکان استفاده کنید.

آموزش نرم افزارهای مرتبط