آموزش صفحه گروه افراد در نرم افزار بایویشن کسرا

آموزش نرم افزار حضور و غیاب کسرا.

 

به منظور مدیریت بهتر افراد در نرم افزار بایوویشن و دستگاه های ساعت زنی و توزیع بهینه افراد بین ادمین های مختلف نرم افزار حضور و غیاب کسرا امکان گروه بندی افراد وجود دارد. صفحه گروه افراد به منظور گروه بندی کاربران یا افراد سامانه بایوویشن کسرا است. در این صفحه امکان گروه بندی براساس واحدها و یا گروه های نرم افزار حضور و غیاب کسرا نیز وجود دارد. لازم به ذکر است گروه افراد های تعریف شده براساس واحد های سازمانی و گروه های پرسنلی و سایر منابع موجود در سیستم حضور غیاب کسرا کاملا با این سامانه همگام هستند و هرگونه تغییر در نرم افزار حضور و غیاب بدون نیازبه انجام عملیات دستی در گروه های افراد سامانه بایویشن نیز اعمال می شود. (آموزش صفحه گروه افراد بایوویشن کسرا)

گروه بندی افراد و دستگاه ها در سامانه بایوویشن کسرا به منظور تعریف اکسس کنترل یا کنترل دسترسی برای دستگاه ها و کنترل افراد مجاز و غیر مجاز روی دستگاه های ساعت زنی نیز مورد استفاده قرار میگیرد. همچنین براساس گروه های تعریف شده در این صفحه میتوانید داده های مختلف صفحات مختلف مانند صفحه افراد در این ویدیو، صفحه گروه افراد و کاربردهای صفحه نرم افزار بایوویشن کسرا آموزش داده شده است.

در ویدیوی آموزش صفحه گروه افراد بایوویشن کسرا یاد میگیریم که:

  • گروه افراد چیست؟
  • چرا لازم است افراد گروه بندی شوند؟
  • چگونه گروه افراد ایجاد کنیم؟
  • دسته بندی افراد در سامانه ی بایویشن کسرا چه کاربرد هایی دارد؟
  • چگونه میتوانیم در نرم افزار بایویشن کسرا گروه هایی بر مبنای چارت سازمانی تعریف کنیم؟
  • چگونه میتوانیم در نرم افزار بایویشن کسرا گروه هایی بر مبنای گروه های پرسنلی تعریف کنیم؟
  • نحوه ی تعریف گروه افراد در سامانه بایویشن براساس سمت های سازمانی موجود در سامانه حضور و غیاب کسرا به چه صورت است؟

آموزش نرم افزارهای مرتبط