آموزش نمایش ترددها در نرم افزار بایوویشن کسرا

آموزش نرم افزار حضور و غیاب کسرا.

 

یکی از مهم ترین نیازهای سازمان ها امکان گزارش گیری از تردد های ثبت شده روی دستگاه های حضور و غیاب است. صفحه نمایش تردد ها در نرم افزار بایوویشن کسرا به منظور گزارش گیری از ترددهای ثبت شده توسط پرسنل روی دستگاه های ساعت زنی  مورد استفاده قرار میگیرید هم چنین شما می توانید گزارش خود را به صورت اکسل و پی دی اف دریافت کنید. در این صفحه شما می توانید تردد هایی که توسط نرم افزار بایوویشن از دستگاه حضور و غیاب دریافت شده اما به سامانه حضور و غیاب کسرا منتقل نشده است را مشاهده کنید و به سامانه حضور و غیاب ارسال کنید. (آموزش نمایش تردد)

در صفحه ی نمایش تردد های نرم افزار بایوویشن کسرا امکان فیلتر تردد ها براساس تاریخ ثبت تردد، شماره کارت افراد، دستگاه، گروه دستگاه و گروه افراد را داریم. (لینک به آموزش گروه افراد در این صفحه امکان مشاهده ی نوع شناسایی هر تردد وجود دارد و میتوانید مشاهده کنید که فرد تردد خود را با اثر انگشت، کارت و یا چهره ثبت کرده است؛ همچنین امکان بررسی جزییات هر تردد از جمله زمان تخلیه تردد از دستگاه در بایوویشن و جزییات دستگاهی که روی آن تردد ثبت شده، مجاز یا غیر مجاز بودن تردد شخص نیز وجود دارد.

در آموزش نمایش تردد بایوویشن کسرا یاد میگیریم که:  

  • چگونه از تردد تخلیه شده با استفاده از سامانه بایوویشن کسرا گزارش گیری کنیم؟  
  • گزارش دریافتی را ارسال به اکسل و پی دی اف کنیم 
  • تردد های تبدیل شده و تبدیل نشده چه تفاوتی دارند؟ 
  • چگونه تردد های تبدیل نشده و یا تمامی تردد های تخلیه شده با استفاده از نرم افزار بایوویشن کسرا را مجددا به کسرا منتقل کنیم؟
  • چگونه از ترددهای دریافت شده از دستگاه ها براساس گروه افراد و یا گروه دستگاه های تعریف شده گزارش گیری کنیم؟
  • نحوه انتقال ترددهای منتقل نشده به سامانه ی حضور و غیاب کسرا به چه صورت است؟ 

آموزش نرم افزارهای مرتبط